Mensen zorgen er al 180 jaar voor dat de aarde opwarmt

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Het bewijst dat antropogene (door de mensen veroorzaakte) opwarming geen recent fenomeen is.

Een team van 25 onderzoekers boog zich over de vraag hoelang antropogene opwarming al bezig is. Om een antwoord te vinden op die vraag moest eerst het klimaat van de afgelopen eeuwen in kaart worden gebracht. De onderzoekers bogen zich daartoe onder meer over boomringen, koraal en ijskernen. Met behulp van verschillende klimaatmodellen werd vervolgens nagegaan waardoor de waargenomen variaties in het klimaat werden veroorzaakt.

Al 180 jaar
Uit het onderzoek blijkt dat de opwarming van de aarde zo rond 1830 begon. En die opwarming kan worden toegeschreven aan een stijgende concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. “Het was één van de momenten waarop de wetenschap ons echt verraste,” stelt onderzoeker Nerilie Abram. “De opwarming van het klimaat die we vandaag de dag zien, begon ongeveer 180 jaar geleden.”

Wat merken we in Nederland eigenlijk van klimaatverandering? Lees er hier alles over!

Snelle reactie
Blijkbaar begon de opwarming van de aarde dus al in een vroeg stadium van de industriële revolutie. In die periode zorgden mensen slechts voor een beperkte stijging van de concentratie broeikasgassen. “Maar de vroege start van de opwarming die we in dit onderzoek hebben gedetecteerd, wijst erop dat het klimaat van de aarde snel en meetbaar reageerde op zelfs een kleine toename in koolstofemissies tijdens het begin van het industriële tijdperk,” stelt onderzoeker Helen McGregor.

Noordpool
De eerste tekenen van antropogene opwarming ontstonden volgens de onderzoekers in de jaren dertig van de negentiende eeuw in de wateren rond de Noordpool en tropische oceanen. Snel daarna was de opwarming ook merkbaar in Europa, Azië en Noord-Amerika.

Het onderzoek is belangrijk. Het geeft namelijk meer duidelijkheid over in welke mate mensen het pre-industriële klimaat hebben beïnvloed. “In de tropische oceanen en op de Noordpool in het bijzonder heeft 180 jaar opwarming er al voor gezorgd dat het gemiddelde klimaat boven de variaties die in de eeuwen voor de industriële revolutie normaal waren, uitstijgt,” stelt Abram.

Bronmateriaal

"Humans have caused climate change for 180 years" - Australian National University

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd