Mensen wonen al zeker 6000 jaar langer op Madagaskar dan gedacht

Daarvan getuigen bewerkte olifantsvogelbotten die recent op het eiland zijn teruggevonden.

De botten van de inmiddels uitgestorven olifantsvogels zijn duidelijk door mensen onder handen genomen, zo schrijven onderzoekers in het blad Science Advances. Zo is er sprake van inkepingen die met behulp van een scherp voorwerp zijn gemaakt. Het wijst erop dat deze vogels door mensen zijn gevangen en geslacht.

Veel eerder
En dat is opmerkelijk als je bedenkt dat koolstofdatering uitwijst dat de botten in kwestie rond de 10.500 jaar oud zijn. Tot voor kort werd namelijk aangenomen dat mensen pas tussen 4000 en 2400 jaar geleden op Madagaskar arriveerden. Maar deze botten bewijzen dus dat mensen al zeker 6000 jaar eerder dan gedacht op het eiland actief waren.

Wie waren het?
“Deze nieuwe ontdekking zet wat we dachten te weten over de aankomst van de eerste mensen op dit eiland, op zijn kop,” aldus onderzoeker Patricia Wright. “We weten dat er aan het eind van de IJstijd, toen mensen alleen stenen gereedschappen gebruikten, een groep mensen was die op Madagaskar arriveerde. We weten niet waar ze vandaan kwamen en dat zullen we ook niet te weten komen tot we meer archeologisch bewijs hebben gevonden, maar we weten wel dat er geen spoor van hun genetisch materiaal te vinden is in moderne populaties. De vraag blijft dan ook: wie waren deze mensen? En wanneer en waarom verdwenen ze?”

Het onderzoek lijkt ook een nieuw licht te werpen op het uitsterven van de grote diersoorten op Madagaskar. “We weten al dat Madagaskars megafauna – olifantsvogels, nijlpaarden, reuzenschildpadden en gigantische lemuren – in de afgelopen 1000 jaar zijn uitgestorven,” vertelt onderzoeker James Hansford. “Er zijn verschillende theorieën over waarom deze soorten zijn uitgestorven, maar onduidelijk is in hoeverre mensen daar een rol in hebben gespeeld. Ons onderzoek voorziet ons van bewijs dat mensen meer dan 6000 jaar eerder dan gedacht al op Madagaskar actief waren en dat laat zien dat er een compleet nieuwe extinctie-theorie nodig is om het enorme verlies aan biodiversiteit op het eiland te kunnen verklaren. Mensen lijken namelijk meer dan 9000 jaar zij aan zij te hebben geleefd met olifantsvogels en andere inmiddels uitgestorven soorten, zonder dat dat in het grootste deel van die periode blijkbaar heel grote negatieve gevolgen heeft gehad voor de biodiversiteit.”

Bronmateriaal

"Ancient bird bones redate human activity in Madagascar by 6,000 years" - Zoological Society of London

Afbeelding bovenaan dit artikel: © ZSL

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd