‘Mensen met bloedgroep O hebben grotere sterftekans na ernstig ongeluk’

Dat komt mogelijk doordat hun bloedingen minder snel stoppen.

Japanse onderzoekers trekken die conclusie nadat ze 901 patiënten die op de spoedeisende hulp waren binnengebracht, onderzochten. Al deze patiënten hadden een ongeval meegemaakt dat zo ernstig was dat het kon leiden tot levenslange handicaps of zelfs fataal kon blijken.

28 procent
Uit het onderzoek blijkt dat de sterftekans onder mensen met bloedgroep O aanzienlijk hoger lag. Maar liefst 28 procent van de onderzochte patiënten met bloedgroep O kwam te overlijden. Van de patiënten met een andere bloedgroep stierf 11 procent.

Risicofactor
Het onderzoek is in lijn met eerdere studies, zo vertelt onderzoeker Wataru Takayama. “Recente onderzoeken suggereren dat bloedgroep O een risicofactor kan zijn voor bloedingen. Het verlies van bloed is de belangrijkste doodsoorzaak onder patiënten met ernstige verwondingen, maar onderzoeken naar de associatie tussen verschillende bloedtypes en de kans op sterfte zijn schaars. Wij wilden de hypothese dat de kans dat je een trauma overleeft beïnvloed wordt door verschillen in bloedgroepen, testen.”

De onderzoekers hebben niet onderzocht hoe het precies komt dat mensen met bloedgroep O kleinere overlevingskansen lijken te hebben. Waarschijnlijk hangt het echter samen met de Von Willebrand Factor (vWF). Dit is een stollingseiwit dat minder vaak voorkomt in het bloed met mensen met bloedgroep O. “Nader onderzoek is nodig om de resultaten van onze studie te onderzoeken en de beste behandelingsstrategie te ontwikkelen voor patiënten na een ernstig trauma.” Ook zullen vervolgonderzoeken onder andere bevolkingsgroepen uit moeten wijzen of de resultaten ook gelden voor mensen van niet-Japanse afkomst.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd