Mensen leven langer, maar natuurlijke selectie gaat gewoon door

gambia

Sommige wetenschappers denken dat de geneeskunde de ‘survival of the fittest’ en dus de natuurlijke selectie in de war schopt. Maar een nieuw onderzoek wijst erop dat dat niet het geval is. Ja, de sterftecijfers dalen, maar de natuurlijke selectie gaat gewoon door.

Onderzoekers trekken die conclusie op basis van een onderzoek in Gambia. Ze richtten zich op vrouwen in twee plattelandsdorpjes. In een periode van 55 jaar veranderde er demografisch heel wat in de dorpen. De hoge sterfte- en geboortecijfers namen in een rap tempo af: mensen leefden langer en kregen minder kinderen. Waarschijnlijk hing dat samen met een betere gezondheidszorg: in 1974 werd er een kliniek in het gebied geopend.

Lengte en BMI
De onderzoekers bestudeerden de gegevens van vrouwen in het gebied en ontdekten dat de demografische veranderingen invloed hadden op de lengte en het BMI van de vrouwen. In eerste instantie deden korte vrouwen met een hoog BMI het goed. Maar door de tijd heen, leken lange vrouwen met een lager BMI in het voordeel.

Ommezwaai
Het is de onderzoekers niet helemaal duidelijk waarom de natuurlijke selectie zo’n ommezwaai maakte. Deels lijkt het in ieder geval te maken te hebben met het feit dat de natuurlijke selectie minder door de dalende sterftecijfers en sterker door de dalende geboortecijfers ging werken. “Het kan zijn dat verbeteringen in de gezondheidszorg veranderen welke vrouwen er een grotere of minder grotere kans hebben om zich voort te planten,” vertelt onderzoeker Alexandre Courtiol.

“Onze resultaten zijn belangrijk, omdat het grootste deel van de menselijke populaties recent een demografische overgang van hoge naar lage geboorte- en sterftecijfers heeft doorgemaakt of deze nu aan het doormaken is,” zo schrijven de onderzoekers in het blad Current Biology. Dat betekent dat de effecten die onderzoekers nu onder een kleine groep vrouwen in Gambia hebben aangetroffen wel eens van toepassing kunnen zijn op een veel groter deel van de wereldbevolking. En door te achterhalen hoe wij mensen daar nu op reageren, kunnen we wellicht ook te weten komen hoe we evolutionair gezien ook in de toekomst op veranderingen gaan reageren.

Bronmateriaal

"As People Live Longer and Reproduce Less, Natural Selection Keeps Up" - Cell Press (via Sciencedaily.com).
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Current Biology, Courtiol et al.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd