Mensen kunnen soms ruiken hoe oud anderen ongeveer zijn

Nieuw onderzoek toont aan dat wij mensen – net als veel dieren – op basis van lichaamsgeur kunnen vaststellen of iemand op hoge leeftijd is.

Dat schrijven wetenschappers in het blad PLoS ONE. Ze baseren hun conclusie op experimenten.

Experiment
De onderzoekers verzamelden lichaamsgeuren van drie verschillende groepen mensen: jonge mensen (20 tot 30 jaar oud), mensen van middelbare leeftijd (45 tot 55 jaar oud) en bejaarden (75 tot 95 jaar oud). Vervolgens kregen 41 jonge mensen telkens twee geuren voorgeschoteld en moesten ze vaststellen welke geur aan een ouder iemand toebehoorde.

WIST U DAT…

Resultaten
De proefpersonen bleken significant vaak in staat om de geur van de oudste mensen eruit te pikken. “Het experiment suggereert dat mensen – net als andere dieren – in staat zijn om op basis van lichaamsgeuren onderscheid te maken tussen verschillende leeftijden,” zo schrijven de onderzoekers. Dat de proefpersonen daar significant vaak in slaagden, was vooral te danken aan de geuren van oudere mensen: die konden ze namelijk beter thuisbrengen dan die van jongeren.

Lekker
De proefpersonen moesten ook de intensiteit van de geuren die ze voorgeschoteld kregen, vaststellen. Bovendien werd ze gevraagd of ze de geur plezierig vonden en moesten ze schatten hoe oud de persoon waar deze geur van afkomstig was, was. Opvallend genoeg werd de geur van oudere mensen als plezieriger ervaren dan de geur van jongeren. De geur van ouderen werd als neutraler gezien. En dat is opvallend, omdat de geur van oude mensen normaal gesproken vaak als onplezierig worden beschouwd.

Nuttig
Hoe mensen op basis van een lichaamsgeur iets over de leeftijd van anderen kunnen zeggen, is onduidelijk. Eerdere studies wijzen er echter op dat het lichaam van ouderen bepaalde stofjes meer aanmaakt en dat we die ruiken. Dat mensen in staat zijn om ouderdom te ruiken, is niet zo heel gek. Die vaardigheid is wellicht namelijk heel nuttig. Oude vrouwen verkleinen de kans op nageslacht voor de man, terwijl oudere mannen voor vrouwen evolutionair gezien weer een goede keus kunnen zijn. Onduidelijk is echter of de lichaamsgeur die ons in staat stelt om de leeftijd van mensen te achterhalen ook echt ons gedrag beïnvloedt.

Wel bewijst het onderzoek dat de bekende ‘oude-mensen-geur’ echt bestaat. De functie en het ontstaan ervan moet echter nog worden onderzocht.

Bronmateriaal

"The Smell of Age: Perception and Discrimination of Body Odors of Different Ages" - Plosone.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Steven Depolo (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd