Mensen die veel noten eten, leven doorgaans langer

noten

Uit een groot en langlopend onderzoek blijkt dat mensen die dagelijks een handjevol noten eten een twintig procent kleinere kans hebben dan mensen die geen noten eten om in een periode van dertig jaar tijd te overlijden. Ook bleken mensen die regelmatig noten aten, slanker te zijn, wat suggereert dat veel noten eten niet dik maakt.

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers zich in de effecten die het regelmatig nuttigen van noten op de gezondheid heeft, verdiepen. Eerdere onderzoeken toonden al aan dat noten eten een kleinere kans op hartziekten, galstenen en darmkanker met zich meebracht. Ook bleken noten goed te zijn voor het cholosterolniveau. Kleinere studies hebben verder aangetoond dat een toename in het nuttigen van noten in bepaalde populaties leidde tot een aanzienlijk kleinere sterftekans.

Grootschalig en langdurig
Nu hebben onderzoekers voor het eerst in detail en in een enorme groep mensen naar de langdurige effecten van het eten van noten gekeken. Ze maakten daarvoor gebruik van een database met daarin de gegevens van 76.464 vrouwen die tussen 1980 en 2010 gevolgd werden en 42.498 mannen die tussen 1986 en 2010 gevolgd werden. Elke twee tot vier jaar vulden de mannen en vrouwen een vragenlijst in waarin ze onder meer gevraagd werden naar hun notenconsumptie.

Welke noten?

De onderzoekers benadrukken dat ze niet konden vaststellen of bepaalde typen noten van cruciaal belang waren voor het effect dat ze waarnamen. Wel bleek de verkleining van de sterftekans even groot te zijn voor pinda’s als voor noten die aan bomen groeien (walnoten, hazelnoten).

Analyse
Om te voorkomen dat bepaalde effecten ten onrechte aan noten werden toegeschreven, maakten de onderzoekers gebruik van geavanceerde manieren om de gegevens te analyseren. Zo bleek bijvoorbeeld uit het onderzoek dat mensen die noten aten doorgaans minder geneigd waren om te roken, meer te sporten, multivitamines te gebruiken, meer fruit en groente te eten en meer alcohol te drinken. Met behulp van de geavanceerde data-analyse waren de onderzoekers desalniettemin in staat om de effecten die die factoren op de gezondheid hadden te scheiden van de effecten die noten hadden. “In al deze analyses gold: hoe meer noten mensen aten, hoe kleiner de kans was dat ze in de dertig jaar die volgde, stierven,” stelt onderzoeker Ying Bao. De mensen die minder dan één keer in de week noten aten, zagen hun sterftekans met zeven procent dalen. Mensen die één keer per week noten aten, hadden te maken met een daling van elf procent. Voor mensen die twee tot vier keer per week noten aten, was dat dertien procent. Voor mensen die zeven keer of meer per week noten aten, was dat twintig procent. “Het meest opvallende voordeel (van regelmatig noten eten, red.) was een 29 procent kleinere kans om aan hartziekten te overlijden,” vertelt onderzoeker Charles S. Fuchs. “Maar we zagen ook een significante verkleining van de kans om aan kanker te sterven: elf procent.”

De onderzoekers benadrukken dat uit hun studie niet met zekerheid geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een causaal verband. Maar met het oog op eerdere onderzoeken lijkt het daar toch wel sterk op.

Bronmateriaal

"Nut consumption reduces risk of death" - Harvard.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door A.Ddiction (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd