Mensen die geregeld door migraine worden geveld, hebben een verhoogde kans op een beroerte

En vrouwen lopen ook nog eens een hoger risico op een hartaanval en hersenbloeding.

Migraine is niet zomaar een vervelende hoofdpijn. Het is een neurovasculaire aandoening, waarbij patiënten lijden aan hevige aanvallen. Sommige mensen hebben er hun hele leven last van. En alsof dat nog niet erg genoeg is, toont een nieuwe studie nu aan dat mensen die geregeld met migraine te kampen krijgen, ook nog eens een grotere kans hebben op verschillende andere akelige aandoeningen.

Meer over migraine
Migraine is een aanval van hoofdpijn, die soms wel meerdere dagen kan aanhouden. In principe kan iedereen wel eens een migraineaanval krijgen. Je bent echter pas een migrainepatiënt wanneer je regelmatig last hebt van deze aanvallen. Het belangrijkste kenmerk van migraine is dat er sprake is van een bepaald patroon met verschillende pieken. De pijn is bonzend, meestal aan één kant van het hoofd. Vaak is er tevens sprake van misselijkheid en overgeven. Kort voor de aanval zijn soms schitteringen, flitsen of golvende beelden zien. In 2021 waren er ongeveer 283.800 mensen met migraine bij de huisarts bekend. Daar kwamen datzelfde jaar zo’n 123.300 nieuwe gevallen bij. Daarnaast weten we dat vrouwen over het algemeen vaker last hebben van migraine dan mannen. Ongeveer 17 procent van de vrouwen wordt erdoor getroffen, tegenover 8,6 procent van de mannen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met vrouwelijke geslachtshormonen en dan met name fluctuaties in oestrogenen.

Het onderzoeksteam bestudeerde de medische dossiers van mensen woonachtig in Denenmarken tussen de 18 en 60 jaar oud. De gegevens waren verzameld tussen 1996 en 2018. De onderzoekers identificeerden mannen en vrouwen met migraine op basis van hun voorgeschreven medicijndossiers. Vervolgens vergeleken ze hun risico op een beroerte en hartaanval met mensen die niet aan migraine lijden.

Herseninfarct
Uit de analyse blijkt dat zowel mannen als vrouwen die geregeld door migraine worden geveld, een verhoogde kans hebben op een zogenoemde ischemische beroerte, ook wel een herseninfarct genoemd. Hierbij blokkeert een bloedstolsel een bloedvat naar de hersenen, waardoor een deel van het brein geen bloedtoevoer meer krijgt. Hersencellen worden vervolgens niet meer voorzien van zuurstof en voedingsstoffen (ischemie). Die cellen sterven dan ook af.

Niet alleen vrouwen, ook mannen
Dit opgemerkte verband tussen migraine en een herseninfarct, is niet helemaal nieuw. “Tientallen jaren van onderzoek heeft deze relatie aangetoond,” vertelt onderzoeker Cecilia Hvitfeldt Fuglsang in een interview aan Scientias.nl. “Eerdere studies hebben echter gesuggereerd dat het verhoogde risico voornamelijk, of zelfs uitsluitend, betrekking heeft op jonge vrouwen. Maar wij laten nu zien dat ook mannen met migraine meer kans hebben op een herseninfarct.”

Verklaring
Een prangende vraag is natuurlijk waarom mensen die al aan migraine lijden, daar ook nog eens een extra tegenvaller bij krijgen. “Er doen veel theorieën de ronde, maar onderzoek heeft nog niet tot een eenduidig antwoord geleid,” zegt Hvitfeldt Fuglsang. “Wellicht dat het verband door gedeelde genen kan worden verklaard. Een andere mogelijkheid is dat de risicofactoren voor een beroerte vaker voorkomen bij mensen met migraine. Maar zoals gezegd weten we het niet zeker.”

Hartaanval en hersenbloeding
Daarnaast komen vrouwen met migraine er nog bekaaider van af. Zo blijkt dat vrouwen ook nog eens een iets hoger risico lopen op een hartaanval en hersenbloeding (waarbij een bloedvat in de hersenen openbarst). Waarom dit alleen voor vrouwen geldt (en dus niet voor mannen) blijft vooralsnog in nevelen gehuld. “Een theorie is dat het verband houdt met geslachtshormonen,” verklaart Hvitfeldt Fuglsang. “We weten dat geslachtshormonen de kans op een migraine-aanval bij vrouwen beïnvloeden. En we weten ook dat geslachtshormonen invloed hebben op het risico op een hartinfarct of beroerte. Maar zoals gezegd is dit slechts een theorie.”

Verhoogde kans
Aangezien beroertes en hartaanvallen kunnen leiden tot levenslange handicaps of zelfs de dood, benadrukken de onderzoekers dat het essentieel is om mensen met een verhoogd risico te identificeren om gerichte preventieve therapieën mogelijk te maken. Dat nu blijkt dat mensen met migraine meer kans hebben op deze aandoeningen, is daarom belangrijk. Al hoeven we er ook niet gelijk bang van te worden. “Dat gezegd hebbende, is het ook belangrijk om op te merken dat het verhoogde risico in absolute termen laag is,” stelt Hvitfeldt Fuglsang gerust.

Voorkomen
Helaas is er weinig wat mensen met migraine kunnen doen om te voorkomen dat ze een beroerte of hartaanval krijgen. Dat zal verder onderzocht moeten worden. “Wat we wel weten, is dat roken bijzonder schadelijk voor ze kan zijn,” zegt Hvitfeldt Fuglsang. “Daarom wordt een gezonde levensstijl, inclusief stoppen met roken, zoals altijd sterk aanbevolen.”

De bevindingen duiden erop dat mensen met migraine zich in ieder geval bewust zouden moeten zijn van hun verhoogde risico op levensbedreigende aandoeningen. Vervolgens is het weer de beurt aan de wetenschap. “Ik hoop dat dit onderzoek zal leiden tot meerdere studies naar hoe we het risico op een beroerte en hartaanval bij hen kunnen terugdringen,” besluit Hvitfeldt Fuglsang.

Bronmateriaal

"Men and women with migraine both carry an increased risk of ischemic stroke" - Aarhus University, Denmark (via EurekAlert)

Interview met Cecilia Hvitfeldt Fuglsang

Afbeelding bovenaan dit artikel: Karolina Grabowska van Pexels (via canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd