Mensen begonnen geologische processen 11.500 jaar geleden al te beïnvloeden

Dat verraden sedimenten die in de Dode Zee (Israël) boven water zijn gehaald.

Wetenschappers van de universiteit van Tel Aviv boorden in de bodem van de Dode Zee en haalden daarbij sedimenten boven die tot zo’n 460 meter diep gelegen waren. Die laagjes sediment vertellen ons hoe het er in dit gebied in verschillende perioden aan toeging en gaan tot zo’n 220.000 jaar terug.

Fijn zand
Uit het onderzoek blijkt dat er zo’n 11.500 jaar geleden opeens drie keer meer fijn zand in de Dode Zee werd afgezet. Het wijst erop dat het omliggende oppervlak sterk versneld erodeerde. En dat is niet te verklaren door de natuurlijke processen die in die tijd speelden. De onderzoekers kunnen dan ook maar één conclusie trekken: dit is te wijten aan de mens. En daarmee hebben ze het oudste geologische bewijs gevonden dat aantoont dat mensen van invloed zijn op geologische processen op aarde.

WIST JE DAT…

Neolitische Revolutie
Maar hoe zorgden mensen er 11.500 jaar geleden voor dat dit oppervlak versneld erodeerde? De onderzoekers wijzen erop dat de Neolitische Revolutie in die tijd in volle gang was: steeds meer mensen stopten met jagen en verzamelen en gingen zich op een vaste plek vestigen en aldaar landbouw bedrijven. Hierdoor groeide de menselijke bevolking snel. “Natuurlijke vegetatie werd vervangen door gewassen, dieren werden gedomesticeerd,” somt onderzoeker Shmuel Marco op. Die gedomesticeerde dieren moesten grazen en dus werden bomen omgehakt en de natuurlijke vegetatie die de bodem altijd bedekt had, werd enorm teruggebracht. “Dat alles resulteerde in de geïntensiveerde erosie van het oppervlak en meer sedimentatie, wat we terugzien in de Dode Zee-kern.”

Wetenschappers zijn nog niet klaar met de kern die ze in de Dode Zee hebben opgegraven. Op dit moment brengen ze aan de hand van de sedimenten in kaart wanneer het gebied in de afgelopen 220.000 jaar door een aardbeving getroffen werd. Het zou voor het eerst zijn dat we over zo’n lange periode exact weten wanneer de aarde op een bepaald plek beefde.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd