Menselijk genoom bevat mogelijk veel minder eiwit-coderende genen dan gedacht

Nieuw onderzoek suggereert dat ons genoom tot wel 20% minder van deze genen bevat.

Het is vijftien jaar geleden dat wetenschappers de genetische code van de mens wisten te kraken. Maar tot op heden bestaan er nog steeds veel twijfels over het echte aantal genen in menselijke cellen. En dat aantal lijkt nu veel lager te liggen dan men in eerste instantie dacht.

Genen
Sinds wetenschappers het menselijke genoom in kaart hebben gebracht, werken experts van over de hele wereld aan het ontrafelen van het menselijke proteoom – het totaal aantal eiwitten gegenereerd door genen. Deze taak is immens, aangezien het menselijke genoom erg complex is. Twintig jaar geleden voorspelden wetenschappers dat het menselijke genoom ongeveer 100.000 genen bevat die eiwitten produceren. Maar de nieuwe studie suggereert nu dat mensen mogelijk slechts 19.000 van deze genen hebben.

Onderzoek
In de nieuwe studie analyseerden de onderzoekers de genen die eiwitten produceren. Zo vonden ze 22.210 van deze genen, waarvan 19.446 in alle onderzochte annotaties voorkwamen. De onderzoekers bogen zich over de resterende 2.764 genen, maar moesten uiteindelijk concluderen dat deze naar alle waarschijnlijkheid helemaal geen eiwitten produceren. Sterker nog, in feite ontwikkelden deze genen, samen met 1.470 andere, zich niet eens tot normale eiwitproducerende cellen. Al met al blijkt dat de meeste van deze 4234 genen die eerder als eiwitproducerende genen werden aangewezen, deze taak helemaal niet hebben.

Bevindingen
De studie laat nog maar eens zien dat er veel onzekerheid is op het gebied van het menselijke genoom. “Verrassend genoeg zijn sommige genen uit onze studie goed bestudeerd en zijn er meer dan 100 wetenschappelijke publicaties die veronderstellen dat deze eiwitten produceren,” zegt onderzoeker David Juan. De studie werpt op dit moment al zijn vruchten af. “We hebben veel van de genen in detail kunnen analyseren en opnieuw kunnen classificeren,” vertelt onderzoeker Michael Tress.

Het ontcijferen van het menselijke proteoom is geen gemakkelijke opgave en vereist veel werk. Maar als het proteoom opgehelderd wordt, biedt dit grote voordelen voor de medische wereld. Zo zijn studies van het menselijke genoom van groot belang voor het onderzoek naar verschillende ziekten, zoals kanker en hart- en vaatziekten.

Bronmateriaal

"An international team led by the CNIO reveals that human genome could contain up to 20% fewer genes" - National Cancer Research Centre

Afbeelding bovenaan dit artikel: PublicDomainPictures / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd