Mens zoekt in zware tijden naar calorierijk voedsel

hamburger en friet

Een paar kilootjes aangekomen de laatste tijd? Nieuw onderzoek suggereert dat u het extra gewicht misschien wel aan de economische crisis kunt wijten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen in zware tijden geneigd zijn om voedsel te zoeken dat meer calorieën bevat.

De onderzoekers verzamelden twee groepen proefpersonen. De ene groep kreeg posters te zien met daarop neutrale boodschappen. De andere groep kreeg posters te zien met daarop boodschappen over strijd en tegenspoed. Vervolgens kregen de proefpersonen twee kommen met snoepjes te zien. Ze kregen te horen dat ze de snoepjes moesten testen en dat in de ene kom een snoepje zat dat veel calorieën bevatte en in de andere kom een snoepje met weinig calorieën. In werkelijkheid waren de twee snoepjes identiek.

Resultaten
De mensen die door toedoen van de poster – zonder dat ze zich ervan bewust waren – meer met strijd en tegenspoed bezig waren, aten bijna zeventig procent meer van de calorierijke snoepjes dan van de snoepjes die zogenaamd minder calorieën bevatten. De mensen die eerder aan neutrale boodschappen waren blootgesteld aten van beide soorten snoepjes ongeveer evenveel. “Uit de studies blijkt duidelijk dat de smaak niet verantwoordelijk is voor deze reacties,” vertelt onderzoeker Juliano Laran.

WIST U DAT…

…mensen in een fastfoodtent met gedimde lichten minder eten?

Meer eten
Het heeft alles te maken met onze overlevingsdrang, zo stellen de onderzoekers in het blad Psychological Science. Wanneer mensen onbewust met allerlei negatieve boodschappen geconfronteerd worden, krijgen ze het idee dat ze in zware tijden leven. Daardoor zijn ze niet zo meer bezig met de verre toekomst, maar meer met de dag van vandaag. Zo blijkt uit een andere experiment dat mensen die aan negatieve informatie werden blootgesteld daarna veertig procent meer voedsel naar binnen werkten dan de controlegroep die aan neutrale boodschappen was blootgesteld.

Meer calorieën, meer waarde
Toen onderzoekers de groep proefpersonen die aan negatieve boodschappen was blootgesteld vertelde dat bepaald voedsel weinig calorieën bevatte, aten de proefpersonen er spontaan 25 procent minder van. Dat komt volgens de onderzoekers omdat mensen in tijden van schaarste meer waarde hechten aan voedsel met veel calorieën. En ook dat hangt vanzelfsprekend weer samen met de overlevingsdrang.

“Nu we weten dat dit soort (negatieve, red.) boodschappen ervoor zorgt dat mensen uit een drang om te overleven meer calorieën gaan zoeken, kan het voor mensen die gezonder willen gaan leven verstandig zijn om het nieuws een tijdje te mijden,” stelt onderzoeker Anthony Salerno. Middels het nieuws komen immers veel negatieve boodschappen tot ons. Denk aan berichtgeving over politieke onrust, de economische crisis en geweld. “Deze resultaten kunnen ook positieve implicaties hebben voor mensen in de gezondheidszorg, mensen die overheidscampagnes over voedsel opzetten en bedrijven die welzijn promoten.” Maar ook de consument kan er zijn voordeel mee doen. “Wees op je hoede voor slimme voedselmarketeers die met slecht nieuws op de proppen komen.”

Bronmateriaal

"People Seek High-Calorie Foods in Tough Times" - Psychologicalscience.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Patrick Bürgler (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd