Mens wordt net zo snel oud als chimpansee

Wij mensen gaan ervan uit dat we zeker in vergelijking met chimpansees sterk geëvolueerd zijn. Er wordt daarbij graag gerefereerd aan onze technologische ontwikkelingen, kleding en intelligentie. Maar op werkelijk belangrijke gebieden, zijn de verschillen helemaal niet zo groot, zo blijkt maar weer eens uit onderzoek. Zo worden wij mensen net zo snel oud als primaten.

Niemand had eigenlijk verwacht dat mensen op het gebied van ouder worden en sterven zoveel op primaten zouden lijken, weet onderzoeker Anne Bronikowski. “Wanneer vergelijkingen werden gemaakt tussen mensen en lab- of huisdieren (bijvoorbeeld paarden, honden, ratten en muizen) bleken mensen altijd langzamer oud te worden dan deze soorten.” Maar uit dit nieuwe, uitgebreide onderzoek blijkt iets anders.

Wild
De onderzoekers bestudeerden gegevens van langlopende studies met diverse primaten die in het wild leven. Ze ontdekten een patroon: Het sterftecijfer was heel hoog onder jonge dieren en werd naarmate de primaten volwassen werden extreem laag. Daarna volgde een periode waarin het sterftecijfer geleidelijk aan hoger werd. Dit patroon bleek ook voor mensen en heel veel andere dieren te gelden.

WIST U DAT…

…er nog veel meer overeenkomsten tussen mensen en apen zijn? Lees het hier!

Vrouwen
Maar de wetenschappers gingen nog een stap verder. Ze bestudeerden het tempo waarin de primaten oud werden en de kans dat een primaat op leeftijd x overleed. Ze legden die gegevens naast de cijfers van mensen. Ze ontdekten dat er met name tussen vrouwen en primaten grote overeenkomsten waren. Onder vrouwen is het sterftecijfer op jonge leeftijd vergelijkbaar met dat van gorilla’s. De snelheid waarmee vrouwen oud worden, delen ze met chimpansees, sifaka’s, spinapen en bavianen.

Mannen
Tussen mannen en apen waren ook sterke overeenkomsten, maar ook kleine verschillen. Zo bleken mannen ietsje trager oud te worden dan de wilde primaten. Maar, zo benadrukken de wetenschappers, dat verschil is heel klein.

De onderzoekers concluderen dat de levensverwachting zich ook ontwikkelt. Twee factoren doen de levensverwachting met name goed: “Een vrouw zijn en deel uitmaken van een soort waarin de competitie tussen mannen minder intens is,” legt onderzoeker Susan Alberts uit. Het volledige onderzoek is terug te vinden in het blad Science.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd