Mens verkiest geld soms toch boven geluk

Nieuw onderzoek bewijst erop dat voor veel mensen hun eigen geluk niet het hoogste doel in het leven is.

De onderzoekers ondervroegen 2600 mensen. De proefpersonen kregen tal van scenario’s voorgelegd waaruit ze moesten kiezen. Zo kregen ze bijvoorbeeld de keuze tussen een baan met redelijke werkuren die jaarlijks 80.000 dollar op zou leveren en waarbij ze in ieder geval elke nacht 7,5 uur slaap zouden hebben en een baan met een jaarsalaris van 140.000 dollar, onredelijke werkuren en slechts zes uur slaap per dag.

Geluk
De proefpersonen moesten aangeven wat ze gelukkiger zou maken en waar ze voor zouden kiezen. Veel proefpersonen waren zich ervan bewust dat de eerste baan ze gelukkiger zouden maken, maar kozen toch voor optie twee. “Je zou denken dat geluk het hoogste doel is wat mensen nastreven,” stelt onderzoeker Alex Rees-Jones. Maar dat is blijkbaar niet het geval.

WIST U DAT…

…geld ervoor kan zorgen dat u het water in de mond loopt?

Sociale status
Mensen gaven aan toch voor een beter betaalde baan te kiezen, omdat het bijvoorbeeld hun gezin gelukkig zou maken of omdat het ze een hogere sociale status gaf. Dat is te lezen in het blad American Economic Review.

Na afloop kregen de proefpersonen de vraag voorgeschoteld of ze toch echt wel de juiste keus hadden gemaakt. Slechts zeven procent van de proefpersonen dacht een fout te maken. “Dit wijst erop dat velen bereid zijn om een doel na te streven waarbij geluk wordt opgeofferd ten koste van andere belangrijke doelen.”

Bronmateriaal

"Study finds we choose money over happiness" - Medicalxpress.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Images Money (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd