Mens verbruikt dagelijks 4000 liter water

De gemiddelde werelburger verbruikt dagelijks 4000 liter water. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente.

Het onderzoek van de wetenschappers is terug te vinden in het gerenommeerde blad Proceedings of the National Academy of Sciences. Niet alleen het verbruik van oppervlakte- en regenwater, maar ook het verbruik van grondwater komt in het onderzoek aan bod. Evenals vervuild water.

Gemiddeld
Tussen 1996 en 2005 verbruikte de gemiddelde wereldburger 1385 kubieke meter water per jaar. Zoals gezegd gaat het echt om een gemiddelde. In India wordt bijvoorbeeld per hoofd van de bevolking jaarlijks amper 1000 kubieke meter water verbruikt. Een Amerikaan verbruikt weer meer dan 2500 kubieke meter per jaar.

WIST U DAT…

…de wonderboom water kan zuiveren?

Consumptie
Het lijkt heel veel: 4000 liter per dag. Maar u moet er rekening mee houden dat ook water dat verbruikt wordt bij het produceren van producten die u gebruikt, wordt meegeteld. En dat tikt lekker aan. Het waterverbruik van de gemiddelde consument is bijvoorbeeld voor 27 procent te verklaren door de consumptie van graanproducten. Maar ook vlees en melkproducten leveren met respectievelijk 22 en 7 procent een flinke bijdrage.

Import en export
Maar het onderzoek levert meer opvallende resultaten op. Zo wordt duidelijk dat we lang niet altijd een beroep doen op ons eigen water. Veel voedsel wordt bijvoorbeeld in het buitenland geproduceerd en dus wordt in het buitenland veel water verbruikt. Welbeschouwd wordt water dus ook geïmporteerd en geëxporteerd. Wat opvalt is dat waterrijke landen als bijvoorbeeld Nederland weinig water exporteren, maar door de import van allerlei producten wel veel water importeren. En vaak komen die producten uit landen waar watertekorten zijn of dreigen. Watertekorten zijn dan ook geen lokaal, maar een wereldwijd probleem, zo benadrukken de onderzoekers.

Dankzij het onderzoek wordt duidelijk hoe we met water omgaan en waar knelpunten dreigen te ontstaan. Op basis van het onderzoek kunnen overheden, maar ook particulieren zich bezinnen op hun waterverbruik en waar nodig maatregelen treffen.

Bronmateriaal

"Wereldburger verbruikt 4000 liter water per dag" - UTwente.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door likeablerodent (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd