Mens stootte in 2012 meer CO2 uit dan ooit

Afgelopen jaar is er wederom meer CO2 uitgestoten dan in de jaren hiervoor. In totaal gaat er dit jaar 35,6 miljard ton CO2 de lucht in, dat is 58 procent meer dan in 1990, het jaar waarin het Kyoto-protocol, met als doel het verminderen van de uitstoot, tot stand kwam.

Het Global Carbon Project presenteert de cijfers in het blad Earth System Science Data Discussions. Een analyse is terug te vinden in het blad Nature Climate Change.

De cijfers
Dit jaar wordt er naar verwachting – we hebben nog een maandje te gaan – zo’n 2,6 procent meer CO2 uitgestoten dan in 2011 het geval was. De grootste bijdrage wordt geleverd door China (verantwoordelijk voor 28 procent van de CO2-uitstoot) en de VS (zestien procent). De EU volgt op de voet met elf procent, daaronder vinden we India met zeven procent.

Ontbossing

Ook Nederlandse wetenschappers werkten aan deze studie mee. Onderzoeker Guido van der Werf van de Vrije Universiteit, bijvoorbeeld. Hij berekende de jaarlijkse cijfers voor de tweede belangrijkste bron van menselijke CO2-uitstoot, namelijk de ontbossing. Uit zijn onderzoek blijkt dat de ontbossing wereldwijd is afgenomen en de CO2-uitstoot door ontbossing dus ook. De afname in CO2-uitstoot door ontbossing is helaas te klein om de toename in CO2-uitstoot door het verbranden van fossiele brandstoffen helemaal te compenseren.

Minderen
Hoewel de VS en de EU op overtuigende wijze in de top vijf terugkomen, stootten zij dit jaar wel minder uit dan in 2011 het geval was. De VS wist de uitstoot met 1,8 procent terug te dringen. De EU zelfs met 2,8 procent. De uitstoot van China groeide daarentegen, met 9,9 procent. En ook India zag de uitstoot toenemen: met 7,5 procent.

Klimaatgesprekken
Dat de wetenschappers de cijfers een maandje voor het einde van 2012 bekend maken, is niet zonder reden. In Doha zijn de klimaatgesprekken in volle gang. De onderzoekers hopen dat hun studie wereldleiders aanzet tot concrete afspraken, maar om heel eerlijk te zijn, zakt de moed ze zo langzamerhand in de schoenen, stelt onderzoeker Corinne Le Quéré. “De uitstoot blijft maar toenemen, het lijkt wel alsof niemand naar de wetenschappelijke gemeenschap luistert.”

WIST U DAT…

…lang niet iedereen ervan overtuigd is dat het beperken van de uitstoot van CO2 klimaatverandering nog kan afremmen?

Beperking
Verschillende landen hebben al aangegeven klimaatverandering binnen de perken te willen houden. Ze willen de temperatuurstijging beperken tot maximaal twee graden Celsius. Een prachtig streven, maar de cijfers van het Global Carbon Project toont aan dat er in de praktijk maar weinig van terecht komt. Als we op deze voet doorgaan, zal de temperatuurstijging aanzienlijk groter zijn. Quéré wijst erop dat die hogere temperaturen waar we nu op afkoersen waarschijnlijk ook grote risico’s met zich meebrengen. “We hebben een radicaal plan nodig.”

Is daar nog wel tijd voor? De onderzoekers denken van wel. Als we tegen 2020 onze uitstoot enorm hebben verminderd, kan de temperatuurstijging wellicht nog beperkt blijven tot twee graden Celsius. Maar is een reductie van de uitstoot op zichzelf wel haalbaar? De onderzoekers wijzen daarvoor graag naar landen als Denemarken en Frankrijk. Door over te stappen op duurzame energie verminderden deze landen hun uitstoot op jaarbasis tot wel vijf procent. En dat zonder dat er een eenduidig klimaatbeleid was. “Het opschalen van vergelijkbare energietransities (overstappen van fossiele brandstoffen op duurzamere alternatieven, red.) in meer landen kan zonder al te veel kosten wereldwijd leiden tot een vermindering van de uitstoot,” stelt onderzoeker Glen Peters.

Bronmateriaal

"Record High for Global Carbon Emissions" - University of East Anglia (via Sciencedaily.com).
"Daling CO2-uitstoot door ontbossing compenseert gedeeltelijk stijging door fossiele brandstoffen" - VU.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Ian Britton (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd