Mens maakte al veel eerder geavanceerde wapens dan gedacht

Vondsten langs de kust van Zuid-Afrika wijzen erop dat mensen 71.000 jaar geleden al in staat waren om tamelijk geavanceerde wapens te fabriceren. De ‘wapens’ stelden de mensen in staat om objecten met grote kracht en heel ver te gooien en konden de ander fataal worden.

De onderzoekers deden hun ontdekking in de provincie West-Kaap. Ze vonden er restanten die erop wezen dat hier van steen lange dunne ‘messen’ werden gemaakt. Aan één kant werden deze messen stomp gemaakt zodat ze in gleuven in botten of hout konden worden gelijmd. Zo ontstond bijvoorbeeld een pijl. Mogelijk werden er ook speren van gemaakt die dankzij speerwerpers en het lichte gewicht veel verder konden reiken dan de handspeer.

Baat
De oude mensen moeten zeker baat hebben gehad bij de wapens. Omdat de wapens licht waren en verder reikten, konden ze wilde dieren (of andere mensen) van een afstandje aanvallen en de kans zelf gewond te raken, verkleinen.

De plaats van de opgravingen. Foto: Erich Fisher.
Slim
Toch was het zeker niet logisch dat mensen al zo vroeg in de geschiedenis in staat waren om zulke complexe wapens te fabriceren. De archeologen benadrukken dat de productie ervan veel tijd en moeite kostte. Het feit dat mensen ze 71.000 jaar geleden al maakten, vertelt ons dan ook heel veel over de mensen van toen. Die waren blijkbaar veel verder ontwikkeld dan gedacht. “Elke keer dat we een nieuw kustgebied in Zuid-Afrika met geavanceerde technieken onderzoeken, vinden we nieuwe en verrassende resultaten die het bewijs voor uniek menselijk gedrag steeds eerder in de geschiedenis plaatsen,” vertelt onderzoeker Curtis Marean.

Langdurig
Onderzoekers vinden regelmatig bepaalde productielijntjes uit het verleden terug. Maar vaak zijn ze maar kort en wordt er in één gebied maar enkele honderden of duizenden jaren op deze manier gewerkt. Onderzoekers vermoeden dat dat komt doordat kleine populaties de productiemethode ontwikkelden, het moeilijk kregen en samen met hun methode verdwenen. Wat opvallend is aan deze vondst, is dat onderzoekers bewijs hebben gevonden dat gereedschappen hier zo’n 11.000 jaar op rij altijd op dezelfde manier zijn vervaardigd.

In het gebied waar de nieuwe vondsten werden gedaan, werden eerder al resten teruggevonden die erop wijzen dat geavanceerde technieken en symboliek de mensen die hier leefden niet vreemd waren. De vondsten laten een patroon zien van gedrag dat steeds complexer wordt. Het wijst er voorzichtig op dat moderne mensen wellicht hier evolueerden.

Bronmateriaal

"Small lethal tools have big implications for early modern human complexity" - ASU.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Simen Oestmo.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd