Mens neemt betere beslissingen met volle blaas

Staat u voor een belangrijke keuze? Giet dan meer eens flink wat glazen water achterover en mijd het toilet gedurende een tijdje. Als we wetenschappers van de universiteit van Twente moeten geloven, resulteert dat namelijk in betere beslissingen. Een volle blaas zorgt ervoor dat mensen meer controle over zichzelf hebben en dus verstandiger zijn. Een klap in het gezicht van de psychologie…

Onderzoeker Mirjam Tuk liet proefpersonen vijf glazen water leegdrinken. Een andere groep proefpersonen moest nippen aan vijf verschillende kopjes en zo kleine beetjes water naar binnen werken. Na veertig minuten kregen de proefpersonen een keuze voorgelegd: of nu een relatief klein geldbedrag krijgen of over een maand het dubbele ontvangen.

Uitstel
De mensen die een volle blaas hadden, kozen veel vaker voor de uitgestelde beloning. Daarmee staan deze onderzoeksresultaten haaks op de theorie die men er in de psychologie op nahoudt. Psychologen gaan er namelijk vanuit dat mensen die het lichamelijk lastig hebben (bijvoorbeeld in hitte of extreme kou of met een volle blaas) minder zelfcontrole hebben en dus vaker voor de directe beloning gaan. Dat heeft te maken met de moeite die ons brein al heeft om met die hitte, kou of volle blaas om te gaan: er is geen ruimte voor nog meer inspanning en zelfcontrole vergt een hele hoop van ons.

WIST U DAT…

…water niet alleen helpt om goed te kiezen, maar ook onze twijfels over een keuze kan wegnemen?

Op de rem
Hoewel Tuk niet precies weet hoe het komt dat de mensen met een volle blaas betere beslissingen namen, heeft ze wel een vermoeden. Zelfcontrole vraagt om afremming: de proefpersonen moesten zichzelf tegenhouden om niet direct akkoord te gaan met het lage bedrag. Die gevoelens van inhibitie zijn ook nodig om met de volle blaas om te gaan. En aangezien hetzelfde deel van het brein over beide vormen van afremming gaat, zouden we met een volle blaas over meer zelfcontrole beschikken.

Het volledige onderzoek is terug te vinden in het blad Psychological Science.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd