Mens had ooit ‘haakjes’ op zijn penis

Als we wetenschappers moeten geloven hebben onze voorouders pas echt heftige seks gehad. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de man vele generaties geleden een soort haakjes op zijn penis heeft gehad. Chimpansees, maar ook katten en muizen, hebben het nog steeds. Wij mensen zouden het tijdens de evolutie van ons hebben afgeschud. Simpelweg omdat het zonder handiger was.

De wetenschappers doen hun studie in het blad Nature uit de doeken. Ze gingen op zoek naar de genetische veranderingen die de mens door de jaren heeft doorgemaakt door het menselijk DNA te vergelijken met dat van de chimpansee en makaak. In totaal zijn er zo’n 510 stukjes DNA die nog wel in chimpansees en makaken voorkomen, maar die wij mensen hebben afgeschud. Uit de analyse van die gegevens blijkt dat het DNA dat de haakjes aan de penis veroorzaakt ooit ook in mensen voorkwam.

Nut
De ‘weerhaakjes’ komen in het dierenrijk nog veelvuldig voor. Waar ze precies goed voor zijn, is onduidelijk. Wellicht stimuleren ze het mannetje en/of het vrouwtje. Dat kan gunstig zijn, maar de haakjes hebben ook nadelen. Zo zijn er gevallen bekend van vrouwtjes die gewond zijn geraakt door de haakjes. Dat laatste kan overigens ook het doel van de haakjes zijn: een vrouwtje zo bezeren dat ze geen seks meer met andere mannetjes heeft.

Monogaam
De onderzoekers denken wel te weten waarom de mens de haakjes op een gegeven moment achter zich liet. Mensen hebben een systeem ontwikkeld waarin lange relaties en monogaam gedrag centraal kwamen te staan. “Dat vraagt om een aantal anatomische veranderingen,” weet onderzoeker David Kingsley. “De haakjes bevinden zich niet meer op de penis, de geslachtsgemeenschap duurt langer en vrouwen zijn langer vruchtbaar en niet alleen meer rond hun ovulatie.”

Neanderthaler x moderne mens
Veel van de genetische verschillen die de onderzoekers tussen moderne mensen en chimpansees bespeurden, betreffen ook Neanderthalers. Ook deze oude mensen zouden de haakjes al hebben afgeschud. Dat onderschrijft de theorie dat moderne mensen en Neanderthalers in staat waren om geslachtsgemeenschap te hebben.

Uiteindelijk hopen de onderzoekers met dit soort studies vast te kunnen stellen wat een mens nu tot een mens maakt, oftewel: wat is het verschil tussen een primaat en een mens? En wanneer ontstond de mens?

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd