Melk is goed voor hart en bloedvaten

Joris Driepinter heeft gelijk. Dat is de strekking van het onderzoek van dr. Sabita Soedamah-Muthu van de Wageningen Universiteit. De universitair docent onderzocht hoe gezond melk nu echt is en ontdekt dat drie glazen melk per dag de kans op hart- en vaatziekten met zo’n achttien procent verlaagt. Eén glas melk per dag is goed voor een verlaging van zes procent.

“In de literatuur waren er nogal wat tegenstrijdige resultaten over de gezondheidseffecten van melk,” legt Soedamah uit. “Soms was er een gunstige relatie met hart- en vaatziekten, soms een negatief of helemaal geen verband.” Om voor eens en altijd te bepalen of melk nu goed is voor het hart en de bloedvaten, bestudeerde Soedamah zo’n 5000 wetenschappelijke artikelen. “We konden de verschillende studies combineren door de melkinname voor alle proefpersonen om te rekenen in grammen per dag.”

Resultaten
Het was een hoop werk, maar de resultaten zijn overduidelijk. Mensen die één glas melk per dag drinken, zien hun kans op hart- en vaatziekten met zes procent afnemen. Voor degenen die – zoals Joris Driepinter het graag ziet – drie glazen melk per dag nuttigen, is dat zelfs achttien procent.

Calcium
Hoe het komt dat melk zo’n gunstig effect heeft op het hart en de bloedvaten, denkt Soedamah wel te weten. Het draait allemaal om calcium en kalium. “Die hebben een bloeddrukverlagend effect.”

Sterfte
Volgens de onderzoeker heeft het zeker zin om melk te drinken. Maar we moeten het ook niet overdrijven; voor mensen die meer dan drie glazen melk per dag drinken, was het positieve effect niet aan te tonen. En bovendien is er geen relatie tussen melkinname en sterfte, oftewel: “Je leeft er niet langer door”.

Het onderzoek van Soedamah werd mede mogelijk gemaakt door de zuivelindustrie, maar die heeft zich volgens de onderzoeker niet met de inhoud van de studie bemoeid. “Ik kon het in principe onafhankelijk van hen uitvoeren. De zuivelindustrie is uiteraard nu wel blij met de resultaten.”

Bronmateriaal

Persbericht Wageningen UR

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd