“Meeuwen verspreiden resistente bacterie”

Portugese wetenschappers hebben ontdekt dat meeuwen in staat zijn om resistente bacteriën met zich mee te dragen. De onderzoekers zijn dan ook bang dat trekvogels moeilijk te behandelen infecties verspreiden. De meeuwen lopen de resistente bacteriën waarschijnlijk op wanneer ze voedselrestanten uit de vuilnisbakken vissen.

De onderzoekers analyseerden 57 uitwerpselen van de Pontische meeuw (Larus Cachinnans) op een eilandje voor de kust van Portugal. Ze ontdekten dat één op de tien meeuwen bacteriën bij zich droegen die resistent zijn voor de meest gewone antibiotica.

Indirect
De onderzochte meeuwen leefden in het wild en kunnen dus niet direct met de antibiotica in aanraking zijn gekomen. Het is aannemelijk dat ze indirect – via het afval van de mens – aan de antibiotica zijn blootgesteld. De onderzoekers vermoeden dat de dieren de resistentie nu via hun uitwerpselen zowel onder dieren als mensen verspreiden.

Rol
“Trekvogels die lange afstanden reizen, doen dienst als vervoerders of als reservoirs van resistente bacteriën en hebben dus een belangrijke rol in de verspreiding van resistentie,” concludeert onderzoeker Gilberto Igrejas.

Bacteriën die resistent zijn voor antibiotica vormen geen directe bedreiging voor gezonde mensen, maar kunnen bij mensen met een zwakke gezondheid ernstige infecties veroorzaken. In de meeste gevallen is er nog wel een andere vorm van antibiotica waarmee zo’n infectie behandeld kan worden, maar de onderzoekers zijn bang dat bacteriën binnenkort ook voor deze antibiotica resistent worden. Dat zou betekenen dat sommige infecties niet meer te behandelen zijn.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd