De meeste zoogdieren leven langer in de dierentuin

Het bewijst niet dat de dierentuinen een goed idee zijn, maar toont wel aan dat een leven in het wild ook niet alles is.

Dat stellen onderzoekers nadat ze de levensduur van vijftig zoogdiersoorten bestudeerden. Ze vergeleken daarbij de levensduur van in het wild levende dieren met de levensduur van soortgenoten in de dierentuin. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan tachtig procent van de bestudeerde zoogdiersoorten een langer leven beschoren waren in de dierentuin.

Roofdieren
Dat gold bijvoorbeeld voor Afrikaanse buffels, zebra’s, leeuwen, rendieren en bevers. “Alle vijftien vleesetende soorten in onze dataset hadden een langere levensduur in de dierentuin,” vertelt onderzoeker Marcus Clauss. “Het lijkt erop dat het leven in het wild zelfs voor roofdieren niet per se zonder gevaar is.”

Verder lezen

Meer weten over de voor- en nadelen van dierentuinen? Lees hier verder!

Kleine dieren
Verder blijkt een verblijf in de dierentuin met name een positieve invloed te hebben op de levensduur van kleine zoogdieren. Denk aan wezels, boomspitsmuizen of Afrikaanse wilde honden. Jong-volwassen en volwassen exemplaren van deze soorten krijgen in het wild te maken met roofdieren en moeten in het wild de concurrentie aan met andere soorten, waardoor hun levensduur beperkt is. De dierentuin neemt al die problemen weg, waardoor ze aanzienlijk langer leven. Voor dieren die in het wild al vrij lang leven en lage sterftecijfers hebben, kan een dierentuin met het oog op de levensduur minder betekenen, zo stelt Clauss.

Het debat
Over de vraag of het houden van dieren in dierentuinen een goede zaak is, wordt bij tijd en wijle flink gediscussieerd. Eind vorige maand was in het concept-verkiezingsplan van de Partij van de Dieren (PvdD) nog te lezen dat de partij alle dierentuinen wil sluiten. De onderzoekers willen zich met deze studie niet direct in dat debat mengen. Het onderzoek gaat immers alleen over levensduur en er zijn veel meer factoren die in dit debat moeten worden meegenomen. “Het belangrijkste door dit onderzoek verkregen inzicht is dat het leven in het wild geen paradijs is,” benadrukt Clauss.

Voor hun onderzoek maakten de wetenschappers gebruik van een ‘extinct cohort’. Dat is een groep individuen die allemaal in hetzelfde tijdvak zijn geboren en reeds allemaal zijn gestorven. “Individuen die nog in leven zijn, zouden de analyse geen goed doen,” stelt onderzoeker Jean-François Lemaître. Het betekent echter wel dat de onderzoekers gebruik maken van gegevens die al wat ouder zijn. Welke invloed eventuele veranderingen die vandaag de dag in dierentuinen worden doorgevoerd op de levensduur van dieren hebben, weten we dan ook pas over enkele decennia.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd