Meeste wetenschappers zijn het erover eens: mens veroorzaakt klimaatverandering

De meeste wetenschappers zijn het erover eens: de mens is de voornaamste oorzaak van de klimaatverandering die zich nu voor onze ogen voltrekt. Die conclusie trekken wetenschappers op basis van een analyse van bijna 12.000 papers die de afgelopen twintig jaar verschenen.

Het is nogal een punt van discussie: de klimaatverandering. We weten namelijk dat de opwarming en het afkoelen van de aarde geen uniek gebeuren is. In het verleden is het meerdere malen voorgekomen dat het klimaat van de aarde veranderde. Is de klimaatverandering die we nu zien optreden dan ook niet een speling der natuur, iets waar wij mensen niets aan kunnen doen? Of gaat het toch om een antropogene (door mensen veroorzaakte) opwarming?

Het onderzoek
Om voor eens en altijd een einde aan die discussie te maken, analyseerden wetenschappers bijna 12.000 peer-reviewed wetenschappelijke papers die in de periode tussen 1991 en 2001 verschenen. Ook deden ze onderzoek naar de wetenschappers die hun medewerking aan deze papers verleenden: hoe keken zijzelf tegen de oorzaak van klimaatverandering aan?

WIST U DAT…

…onze gastschrijver Danny Haelewaters eerder al aantoonde dat veruit de meeste wetenschappers de klimaatverandering als antropogeen bestempelen?

De resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 97 procent van de wetenschappers die aan de papers werkten, dacht dat de mens de voornaamste oorzaak van het veranderende klimaat was. Ongeveer hetzelfde percentage wetenschappers gaf aan dat hun papers die visie onderschreven. Dat is te lezen in het blad Environmental Research Letters.

“Het is belangrijk om het publiek bewust te maken van de wetenschappelijke consensus als het gaat om klimaatverandering,” stelt onderzoeker Sarah Green. “Het publiek kan dan beleidsbeslissingen maken die gebaseerd zijn op feitelijk bewijs. Het algemene publiek denkt dat slechts vijftig procent van de klimaatwetenschappers het erover eens is dat mensen de opwarming veroorzaken. Dit onderzoek laat zien dat het in werkelijkheid om 97 procent gaat.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd