Meeste COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis belanden hebben 6 maanden later nog steeds klachten

  Vermoeidheid en spierzwakte zijn de meest gehoorde klachten. Maar ook slaapproblemen, angst en depressie kunnen op een COVID-19-infectie volgen.

  Ondertussen weten we dat je van het coronavirus goed ziek kunt worden. Van de miljoenen mensen die door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 getroffen zijn, zijn er gelukkig ook al weer heel veel genezen verklaard. Toch betekent dit niet dat deze mensen ook gelijk weer de oude zijn. Veel patiënten houden klachten. Sterker nog, uit een nieuwe studie blijkt dat de meeste COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis belandden 6 maanden later nog steeds klachten hebben.

  Het onderzoek
  In de studie besloten de onderzoekers de langetermijneffecten van een ernstige COVID-19-infectie te bestuderen. Dat is overigens hard nodig, want we weten hier nog maar weinig van af. “Omdat COVID-19 zo’n nieuwe ziekte is, beginnen we nu pas enkele van de langetermijneffecten op de gezondheid van patiënten te begrijpen,” zegt onderzoeker Bin Cao. De nieuwe studie omvatte 1.733 voormalige COVID-19-patiënten die tussen 7 januari en 29 mei 2020 uit het ziekenhuis Jin Yintan in Wuhan werden ontslagen. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten, die van 16 juni tot en met 3 september 2020 nauwgezet in de gaten werden gehouden, was 57 jaar.

  Tests
  Alle patiënten werden face-to-face geïnterviewd. Met behulp van vragenlijsten werden hun symptomen en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven geëvalueerd. Daarnaast ondergingen ze fysieke onderzoeken, laboratoriumtests en werd het uithoudingsvermogen in kaart gebracht. 390 patiënten ondergingen verdere tests, waarbij hun longfunctie werd beoordeeld. Ook werd er bij 94 patiënten gekeken naar de hoeveelheid antistoffen in het bloed.

  Nog steeds klachten
  De bevindingen duiden erop dat COVID-19 een hardnekkige ziekte is waar je lange tijd last van kan blijven houden. Want maar liefst driekwart (76 procent) van de onderzochte personen ervaarde 6 maanden later nog steeds klachten. Vermoeidheid en spierzwakte zijn de meest gehoorde klachten (63 procent). Maar ook slaapproblemen (26 procent), angst en depressie (23 procent) kunnen op een COVID-19-infectie volgen.

  Ernstige infectie
  Maar dat is nog niet alles. Patiënten die door toedoen van het coronavirus met een ernstige infectie in het ziekenhuis waren opgenomen, hadden zes maanden later namelijk vaak last van een verminderde longfunctie. Ook werden er bij hen afwijkingen op röntgenfoto’s van de borstkas ontdekt, wat kan wijzen op orgaanschade. Bovendien werd er bij voormalig ernstig zieke COVID-19-patiënten minder antistoffen in het bloed aangetroffen. De onderzoekers ontdekten een daling van maar liefst 52,5 procent, wat aanleiding geeft tot enige bezorgdheid over hoe gemakkelijk deze patiënten wederom geïnfecteerd kunnen raken met het coronavirus.

  Is dat zo?
  Of minder antistoffen in het bloed ook daadwerkelijk betekent dat het lichaam zich niet goed kon verdedigen tegen een herinfectie, moet nog beter worden onderzocht. Onlangs stelden onderzoekers namelijk dat een afname van de antistoffen heel normaal is. “Natuurlijk neemt de immuunreactie in de loop van de tijd tot op zekere hoogte af, dat is normaal,” zei onderzoeker Alessandro Sette. “Dat is wat immuunreacties doen. Ze hebben een eerste fase van opleving, waarna ze zich terugtrekken en een stabiele toestand bereiken.” Een brede analyse van het immuunsysteem van voormalige coronapatiënten suggereerde vervolgens dat deze mensen zeker acht maanden beschermd zijn tegen SARS-CoV-2. Wel verschilt de beschermende immuniteit sterk van persoon tot persoon. Meer weten? Lees hier snel verder!

  De onderzoekers ontdekten dat veel patiënten die ernstig ziek waren geweest, een wat slechtere conditie hadden en minder goed presteerden op een looptest. Ook kwam het team erachter dat sommige patiënten na ontslag uit het ziekenhuis nierproblemen ontwikkelden. Het is bekend dat COVID-19 naast de longen ook andere organen aantast, waaronder de nieren. Uit laboratoriumtests bleek dat 13 procent van de patiënten bij wie de nierfunctie in het ziekenhuis nog normaal was, een verminderde nierfunctie ontwikkelden in de maanden erna.

  Al met al duiden de bevindingen erop dat je niet zomaar klachtenvrij bent als je van COVID-19 bent genezen. “Onze analyse geeft aan dat de meeste patiënten, nadat ze het ziekenhuis hebben verlaten, ergens last van blijven houden,” concludeert Cao. “Onze studie onderstreept de behoefte aan zorg, ook nadat de patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Zeker voor degenen die ernstige infecties hadden opgelopen.” Dat inzicht is erg belangrijk. Omdat er tot op heden nog maar weinig studies zijn uitgevoerd naar de nasleep van COVID-19, is meer informatie over dit onderwerp heel relevant en actueel. De onderzoekers roepen daarnaast op tot vervolgonderzoek. “Ons werk onderstreept het belang van het uitvoeren van langere vervolgstudies bij grotere populaties om het volledige spectrum van de effecten te begrijpen die COVID-19 op mensen kan hebben,” besluit Cao.

  Bronmateriaal

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd