Meer psychologische problemen bij volle maan? Onzin!

Veel mensen (waaronder ook artsen) geloven dat er een verband is tussen de cyclus van de maan en de psyche van de mens. Bij volle maan zouden veel meer mensen last hebben van psychische problemen. Een nieuw onderzoek bombardeert die overtuiging nu tot een mythe.

Onderzoekers van de Université Laval bestudeerden de gegevens van patiënten die tussen maart 2005 en april 2008 bij de eerste hulp van twee ziekenhuizen aanklopten. Ze richtten zich daarbij specifiek op 771 patiënten die bij de eerste hulp aankwamen en aangaven last te hebben van pijn op de borst, maar waarbij geen oorzaak voor die pijn kon worden gevonden. Psychologische evaluaties toonden aan dat een aanzienlijk aantal van deze patiënten leed aan angsten, paniekaanvallen en stemmingswisselingen. Ook bleken sommige patiënten na te denken over zelfmoord.

WIST U DAT…

De onderzoekers keken wanneer deze patiënten bij de eerste hulp aanklopten en keken vervolgens naar de verschillende fasen waar de maan gedurende zijn cyclus doorheen gaat. Er bleek geen verband te zijn tussen psychologische problemen en de vier maanfasen: nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier. Op één uitzondering na: mensen met angststoornissen bleken tijdens het laatste kwartier 32 procent minder vaak bij de eerste hulp aan te kloppen. “Dat kan toeval zijn, of te maken hebben met factoren waar we geen rekening mee hebben gehouden,” stelt onderzoeker Geneviève Belleville. “Maar één ding is zeker: we hebben geen effect van de volle maan of nieuwe maan op psychologische problemen geobserveerd.”

Het onderzoek is bijzonder nuttig, zeker voor artsen en verpleegkundigen, meent Belleville. Een groot deel van deze professionals gaat er namelijk nog steeds vanuit dat er een verband is tussen de vier maanfasen en psychologische problemen. “We hopen dat onze resultaten deze gezondheidsprofessionals aanmoedigen om dat idee te laten varen. Anders kan deze misvatting aan de ene kant hun oordeel tijdens de volle maan-fase vertroebelen en er aan de andere kant voor zorgen dat ze psychologische problemen die tijdens de rest van de maand opduiken, minder serieus nemen.”

Bronmateriaal

"A myth debunked: the full moon does not increase the incidence of psychological problems" - Ulaval.ca
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door mike barwood (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd