Meer mensen plegen zelfmoord door economische crisis

economische-crisis

In Nederland is het aantal zelfdodingen in 2012 met zes procent gestegen ten opzichte van 2011. Hierdoor is het aantal suïcides hoger dan ooit in de afgelopen tien jaar. Volgens wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft dit te maken met de economische crisis.

In 2012 hebben meer dan 1700 mensen hun eigen leven beëindigd. Ter vergelijking: dit millennium balanceerde het jaarlijks aantal suïcides tussen de 1350 en 1650. Meer dan 1700 mensen is dus een flinke verhoging.

Er is sprake van een verband tussen de economische crisis en het aantal zelfdodingen. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw pleegden veel mensen zelfmoord. Toen was er ook sprake van een recessie.

“In Nederland zijn de laatste jaren gevallen gedocumenteerd van suïcides van klanten van banken naar aanleiding van een gedwongen huizenverkoop, aflossingsproblemen van de hypotheek, van ondernemers die failliet gingen, van mensen met schulden en contacten met incassobureaus en deurwaarders”, staat in het rapport van de Vrije Universiteit. “Daarbij speelt uiteraard dat economische tegenslag of werkloosheid vooral dan een extra betekenis krijgen wanneer mensen al depressief zijn en / of angstig of anderszins kwetsbaar.”

Wist u dat…

Doel niet gehaald
Sinds 2008 heeft de overheid een doel met betrekking tot het aantal zelfdodingen per jaar. Dit aantal zou met 1% per jaar moeten afnemen. Dit doel is anno 2013 echter niet gehaald. Er is geen sprake van een daling van 5%, maar van een stijging van 5%.

Maatregelen
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een nieuw advies uitgebracht om de stijgende trend om te buigen. In het advies staan plannen om gatekeepers op te leiden, die in de financiële sector signalen van suïcidaliteit gaan herkennen. Verder worden er maatregelen genomen om alcohol- en drugsmisbruik te verminderen.

Langs het spoor
Ook zullen er langs de spoorrails meer barricades en hekken komen, om te voorkomen dat mensen gemakkelijk voor een trein springen. In 2012 pleegden 203 mensen zelfmoord door voor een trein te springen. Een jaar eerder waren dat er 215. Er lijkt dus sprake te zijn van een lichte daling. ProRail hoopt dat de hekken, minder gelijkvloerse overwegen en ‘ik luister’-borden (luisterborden met een verwijzing naar 113Online) ervoor zorgen dat het aantal suïcides dit jaar verder daalt.

Bronmateriaal

Vrije Universiteit

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd