Meer gendergelijkheid is voor iedereen positief: zowel mannen als vrouwen leven langer

In een patriarchale wereld zijn het vooral vrouwen die moeten vechten voor gelijke rechten. Terwijl beide geslachten profiteren van meer gendergelijkheid: zowel mannen als vrouwen leven langer als ze gelijker worden behandeld.

In eerste instantie profiteren vooral vrouwen van meer gendergelijkheid als het gaat om hun kwaliteit van leven en gezondheid, maar naar mate de tijd vordert en de gelijkheid toeneemt, hebben ook mannen er voordeel bij. Zij leven langer, waardoor de genderkloof op het gebied van levensverwachting kleiner wordt.

Overal zijn genderverschillen
Hoofdonderzoeker Cat Pinho-Gomes van Imperial College London vertelt dat haar studie aantoont dat gendergelijkheid, waarbij de positie van de vrouw verbetert, uiteindelijk de levensverwachting van zowel mannen als vrouwen verhoogt. “Veel factoren die bepalen hoe lang je leeft, zoals je woon- en werkomstandigheden, blootstelling aan vervuiling, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, inkomen en sociale steun, zijn over de hele wereld doorspekt met genderverschillen”, legt ze uit in aanloop naar Internationale Vrouwendag. “Als landen vooruitgang boeken wat betreft gendergelijkheid en vrouwen krijgen de kans om volwaardiger deel te nemen aan het politieke, economische en sociale leven dan heeft de hele maatschappij daar voordeel van.”

Verkeerde kant op
Het gaat wat vrouwenrechten betreft helaas niet de goede kant op, blijkt uit het laatste rapport van het Wereld Economisch Forum (WEF). Toenemende kosten voor levensonderhoud, de coronapandemie, de klimaatcrisis en grote conflicten zoals in Oekraïne remmen de vooruitgang op dit gebied. Daardoor kan veel van de winst die de afgelopen decennia is geboekt op het gebied van werk- en leefomstandigheden en levensverwachting verloren gaan.

Om die levensverwachting te onderzoeken, pakte de onderzoeker er een wereldwijde genderkloofindex (mGGGI) bij van het Wereld Economisch Forum en paste die toe op 156 landen tussen 2010 en 2021. De index van het WEF vergelijkt de huidige staat en de ontwikkeling van genderongelijkheid op vier sleutelgebieden: economische participatie en kansen, onderwijsniveau, gezondheid en levensverwachting en politieke macht.

Beter onderwijs
Vooral gendergelijkheid op het gebied van onderwijs bleek sterk verband te houden met een hogere levensverwachting bij zowel mannen als vrouwen. “Dit betekent dat investeren in onderwijs het belangrijkst is, vooral in armere landen, waar veel meisjes nog altijd geen onderwijs krijgen en er weinig geld voor is”, aldus onderzoeker Pinho-Gomes. “Maar zelfs in rijke landen, waar de afgelopen decennia al veel bereikt is op dit gebied kan investeren in gendergelijkheid nog steeds de levensverwachting verbeteren, vooral voor mannen”, legt de onderzoeker uit, die ook stelt dat deze studie bevestigt wat al eerder is aangetoond voor EU-landen, namelijk dat ook daar meer gendergelijkheid nog tot een hogere levensverwachting leidt.

Het verband tussen gendergelijkheid in de politiek en levensverwachting bleek veel minder sterk. “Daarom vragen we ons af hoe gendergelijkheid wereldwijd in politieke systemen wordt toegepast”, zegt ze. “Zoals we hebben kunnen zien toen onlangs belangrijke vrouwelijke politici opstapten, blijken vrouwen nog steeds grote uitdagingen te ervaren in de politiek, zoals discriminatie, de werk-privébalans, steun van andere politieke partijen en het vinden van voldoende campagnegeld.”

8 maanden langer leven
Maar hoe vertalen deze gegevens zich concreet naar een hogere levensverwachting? Dat heeft de onderzoeker uitgerekend: voor elke 10 procent hogere score op de mGGGI, de gendergelijkheidsindex dus, leven vrouwen 4,3 maanden langer en mannen 3,5 maand. Daardoor wordt de genderkloof op het gebied van levensverwachting in totaal bijna 8 maanden groter, maar de verschillen tussen landen waren behoorlijk groot.

“Onze studie heeft belangrijke implicaties voor beleidsmakers over de hele wereld, zeker nu de wereld langzaam herstelt van de schok van de coronapandemie die op veel vlakken impact had op de gendergelijkheid”, besluit Pinho-Gomes. “Laten we deze Internationale Vrouwendag niet vergeten dat er genoeg bewijs is dat laat zien dat het verbeteren van de positie van de vrouw in allerlei sectoren, bijdraagt aan een rijkere en gezondere samenleving voor iedereen.”

Bronmateriaal

"Gender equality related to gender differences in life expectancy across the globe" - PLOS Global Public Health
Afbeelding bovenaan dit artikel: Jacob Lund

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd