Meer dan tweederde van de mensen wil meer rust

  Maar liefst 68 procent van meer dan 18.000 mensen afkomstig uit 134 landen zou meer rust willen, zo blijkt uit onderzoek.

  Zo’n 32 procent van de ondervraagden dacht meer rust nodig te hebben dan de gemiddelde persoon. En 10 procent dacht minder rust nodig te hebben.

  Perceptie
  Verder blijkt uit het onderzoek dat mensen die het gevoel hadden meer rust nodig te hebben, minder hoog scoorden als ze gevraagd werden naar hun welzijn. De ondervraagden die dachten meer rust te krijgen dan de gemiddelde persoon of aangaven niet meer rust nodig te hebben, scoorden op het gebied van welzijn aanzienlijk beter dan de mensen die aangaven meer rust nodig te hebben. Het suggereert dat zowel de werkelijke hoeveelheid rust als de perceptie van rust ertoe doet, zo stellen de onderzoekers.

  Welzijn
  “Het onderzoek laat zien dat er een verband is tussen de mate waarin mensen in staat zijn om rust te nemen en hun welzijn,” vertelt onderzoeker Felicity Callard. “We zijn blij dat deze resultaten de strijd aangaan met de veelvuldig gelegde moraliserende connectie tussen rust en luiheid.”

  “Het is intrigerend dat de top-activiteiten die als rustgevend worden aanschouwd vaak dingen zijn die je alleen doet”

  Het onderzoek
  De onderzoekers trekken hun conclusie op basis van een onderzoek onder meer dan 18.000 mensen uit 134 landen. Deze mensen vulden online een vragenlijst in over hun rustgewoonten en hun kijk op relaxen en bezig zijn. Zo werd er bijvoorbeeld gevraagd hoeveel uren de ondervraagden de afgelopen 24 uur gerust hadden. Uit het onderzoek blijkt dat jongere mensen en mensen met een hoger inkomen doorgaans minder uren rust nemen.

  Lezen
  De onderzoekers vroegen de ondervraagden ook welke activiteiten zij het meest rustgevend vonden. De top vijf ziet er als volgt uit: lezen, in de natuur zijn, alleen zijn, luisteren naar muziek en niets bijzonders doen. “Het is intrigerend dat de top-activiteiten die als rustgevend worden aanschouwd vaak dingen zijn die je alleen doet,” vindt Callard.

  De onderzoekers zijn nog steeds bezig met het bestuderen van de gegevens en denken volgend jaar met een complete analyse te kunnen komen. Ze hopen dat deze leidt tot een beter begrip van de perceptie van rust en de manier waarop deze perceptie van rust samenhangt met de dagelijkse gewoonten, de gezondheid, tevredenheid met het leven en de neiging om te dagdromen.

  Bronmateriaal

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd