Meer dan een half miljard mensen zijn veel te zwaar

Een grootschalig onderzoek toont aan dat het aantal mensen met overgewicht sinds 1980 bijna verdubbeld is. Eén op de tien volwassenen heeft obesitas. Het gaat in totaal om 205 miljoen mannen en 297 miljoen vrouwen. Was in 1980 overgewicht vooral nog een probleem van rijke landen; anno 2011 hebben ook armere landen ermee te maken en dat maakt het een wereldwijd probleem.

De wetenschappers baseren hun conclusies op alle beschikbare informatie die er wereldwijd over BMI, bloeddruk en cholesterol te vinden is. Hun complete studie is terug te vinden in het blad Lancet.

Verenigde Staten
De onderzoekers concluderen dat in 2008 9,8 procent van de mannen en 13,8 procent van de vrouwen wereldwijd te zwaar was. In 1980 was dat nog respectievelijk 4,8 en 7,9 procent. Van alle rijke landen hebben de Verenigde Staten de grootste stijging van het BMI meegemaakt, op de voet gevolgd door Nieuw-Zeeland en Australië voor vrouwen en Engeland en Australië voor mannen. In Europa hebben de Turkse vrouwen en Tsjechische mannen tegenwoordig het hoogste BMI. Zwitserse vrouwen hebben gemiddeld het laagste BMI van Europa.

WIST U DAT…

…er een sterk verband is tussen alcoholisme en overgewicht?

Cholesterol
De onderzoekers keken ook naar de bloeddruk en het cholesterol van mensen. En op dat gebied is er goed nieuws. “Het is bemoedigend dat veel landen de bloeddruk en het cholesterol hebben weten te beperken, ondanks dat het BMI steeg,” meent onderzoeker Majid Ezzati. “Verbeterde controles en behandelingen hebben deze risicofactoren in landen met hogere inkomens waarschijnlijk beperkt.” Maar er is nog genoeg werk aan de winkel. Zo nam het cholesterol in de rijkere, westerse landen af, maar steeg het in het oosten en zuidoosten van Azië en het Pacifisch gebied.

“Onze studie helpt het probleem van overgewicht in individuele landen en regio’s in kaart te brengen,” vertelt onderzoeker Gretchen Stevens. “We weten dat veranderingen in dieet en fysieke activiteit hebben bijgedragen aan de wereldwijde toename van het aantal gevallen van overgewicht, maar het blijft onduidelijk welk beleid overgewicht effectief kan aanpakken.” De wetenschappers benadrukken dat het implementeren van een effectief beleid wereldwijd de hoogste prioriteit moet krijgen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd