Meer dan 20.000 soorten dreigen uit te sterven

De nieuwe Rode Lijst met daarop alle met uitsterven bedreigde soorten is weer vrijgegeven. Rooskleurig is deze zeker niet: 20.219 soorten planten en dieren dreigen op korte termijn van de aardbodem te verdwijnen.

Voor de samenstelling van de lijst bestudeerde de International Union for Conservation of Nature meer dan 65.000 soorten. Van die soorten zijn er 795 uitgestorven. 63 soorten zijn er nog wel, maar zult u niet meer in het wild aantreffen.

Er zijn wel wat verschillen met de Rode Lijst van vorig jaar. Daarvoor werden toen bijna 62.000 soorten bestudeerd. 19.570 soorten dreigden toen uit te sterven. 801 soorten waren reeds uitgestorven. Dat er dit jaar ‘maar’ 795 uitgestorven dieren op de lijst staan, is goed te verklaren. Enkele soorten die vorig jaar als ‘uitgestorven’ werden bestempeld zijn dit jaar toch nog ergens levend teruggevonden.

De redenen voor het uitsterven van soorten lopen uiteen. Vaak heeft het te maken met het verdwijnen van leefgebied (bijvoorbeeld door houtkap). Maar ook illegale jacht op en handel in dieren is een groot probleem. Net als het veranderende klimaat.

Bronmateriaal

"Meer dan 20.000 planten en dieren met uitsterven bedreigd" - IUCN.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Bernard Landgraf (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd