Meer dan 150 Facebookvrienden? Dat is zinloos!

Volgens professor Robin Dunbar is het hebben van meer dan 150 vrienden op Facebook absoluut zinloos. Het menselijk brein kan namelijk slechts 150 betekenisvolle relaties onthouden. Dit aantal geldt voor online en offline-relaties, is representatief voor verschillende beschavingen en is al eeuwenlang stabiel.

Dunbar ontwikkelde in 1990 de theorie dat de neocortex – het deel van de hersenen dat zich bezighoudt met bewuste gedachtes en taal – slechts 150 actieve vriendschappen kan beheren. Hierbij maakt het niet uit of die vrienden nu online of offline zijn. Sites als Facebook, Myspace en het Hollandse Hyves maken het heel gemakkelijk om zo’n 1500 of meer vrienden te verzamelen, maar volgens Dunbar wijst de praktijk uit dat mensen slechts met het binnenste kringetje vrienden contact onderhouden. Dit kringetje is nooit veel groter dan 150 mensen.

Dunbar bestudeerde een groot aantal beschavingen, waaronder enkele oude en die van niet menselijke primaten. Zo kwam hij op het getal 150. Dit is een benadering en geldt natuurlijk lang niet voor iedereen, maar sociale groepen die uit meer dan 150 mensen bestaan, dreigen al snel te versplinteren.

Dunbars onderzoek kan rekenen op de steun van wetenschapper Cameron Marlow. Hij ontdekte dat de gebruikers van Facebook meestal enkel met een klein deel van hun ‘vrienden’ communiceerden. Op dit moment probeert Dunbar uit te zoeken of zijn 150-theorie ook voor Facebook opgaat. Die resultaten worden later dit jaar verwacht. Uit de voorlopige uitkomsten blijkt dat zijn theorie overeind blijft. Het lijkt erop dat ook online slechts 150 zinvolle vriendschappen mogelijk zijn. Dunbar definieert een zinvolle vriendschap als een relatie waarbij u minstens één keer per jaar uw vriend of vriendin benadert en waarvan u begrijpt hoe die vriend of vriendin zich ten opzichte van u en de anderen in uw vriendenkring verhoudt.

Uit de resultaten blijkt ook dat vrouwen beter zijn in het onderhouden van Facebookrelaties. Volgens Dunbar wijst dat erop dat vrouwen een relatie kunnen onderhouden door wat te praten. Mannen hebben daarvoor fysieke activiteiten nodig.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd