Meer CO2-uitstoot door biobrandstoffen

Europa’s plannen om automobilisten massaal over te laten stappen op biobrandstof zorgt voor meer CO2-uitstoot. Dat blijkt uit een analyse van de plannen die tegen 2020 werkelijkheid moeten zijn. De planten die biobrandstoffen leveren, hebben miljoenen hectare grond nodig en bij het vrijmaken van die grond komt twee keer zoveel CO2 vrij dan wanneer auto’s op olie blijven rijden.

In 2007 besloot de EU dat de uitstoot van CO2 in 2020 met twintig procent verminderd moet zijn. Daarvoor worden verschillende maatregelen genomen. Eén daarvan is de introductie van biobrandstoffen: tien procent van de gebruikte brandstoffen moet in 2020 van planten afkomstig zijn. Inmiddels hebben 23 van de 27 EU-landen hun plannen om die doelstellingen te halen, bekendgemaakt. En analisten van het Institute for European Environmental Policy (IEEP) zijn daarmee aan de slag gegaan.

Miljoenen hectare
Volgens het instituut moet er zo’n 4.1 tot 6.9 miljoen hectare land worden vrijgemaakt om voldoende producenten van biobrandstof te kunnen planten. Dat betekent dat bossen moeten worden gekapt en graslanden moeten worden omgeploegd. Maar in die bomen en grond zitten enorme hoeveelheden CO2 en die komen dan vrij. Dat resulteert tussen 2011 en 2020 in 80 tot 167 procent meer CO2-uitstoot dan wanneer alle auto’s gewoon op olie zouden blijven rijden.

WIST U DAT…

Afrika
De resultaten zijn overduidelijk, maar lijken te laat te komen. Europa is al begonnen. In Afrika worden op dit moment grote stukken land vrijgemaakt. En dat is niet alleen slecht voor het klimaat. Ook de voedselproductie lijkt in gevaar. Wanneer Europa namelijk grond tekortkomt, zal het uitwijken naar bestaande akkers. Daarop kunnen dan geen gewassen meer worden geteeld en dus schieten de voedselprijzen omhoog.

Volgens onderzoeker Catherine Bowyer is er wel een oplossing. Zo werken wetenschappers nu aan biobrandstof uit bijvoorbeeld afval. Dat zou al voor veel minder problemen zorgen. Helaas is het beleid van de EU ook niet gericht op het stimuleren van dit soort nieuwe onderzoeken.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd