Meeleven met vreemden: dat kun je leren!

Positieve ervaringen met een vreemde ‘leren’ je brein om zich in die vreemde te kunnen verplaatsen en met die vreemde mee te leven.

Wetenschappers van de universiteit in Zürich verzamelden een aantal proefpersonen. Terwijl hun hersenactiviteit gemeten werd, keken de proefpersonen toe hoe iemand uit hun eigen groep pijn werd gedaan en hoe iemand uit een andere groep pijn werd gedaan. Vervolgens volgde er een experiment.

Experiment
Tijdens dit experiment verwachtten de proefpersonen dat ze een pijnlijke schok toegediend zouden krijgen. Maar al snel ontdekten ze dat ze die pijn niet hoefden te ervaren als een andere persoon (van buiten of binnen hun groep) geld betaalde. Vervolgens maakten de proefpersonen een aantal keren mee dat een individu uit hun eigen groep of een individu van buiten hun groep geld betaalde om te voorkomen dat zij een schok toegediend zouden krijgen. Na afloop van het experiment werd de hersenactiviteit van de proefpersonen opnieuw gescand terwijl ze zagen hoe iemand van buiten en binnen hun eigen groep pijn werd gedaan.

WIST JE DAT…

…wetenschappers eerder dit jaar al achterhaalden waarom we ons zo moeilijk in vreemden kunnen inleven?

Verandering
Wanneer de proefpersonen voorafgaand aan het experiment zagen hoe iemand van buiten hun groep pijn werd gedaan dan riep dat een minder heftige reactie in het brein op dan wanneer het om iemand van hun eigen groep ging. Maar een paar positieve ervaringen met iemand van buiten hun eigen groep waren voldoende om dat te veranderen, zo blijkt. Sommige proefpersonen maakten tijdens het experiment mee dat een vreemde geld betaalde om te voorkomen dat de proefpersonen een pijnlijke schok toegediend zouden krijgen. Wanneer deze proefpersonen na het experiment zagen hoe een individu van buiten hun groep pijn werd gedaan, riep dat een veel sterkere reactie in het brein op dan daarvoor.

Dat de proefpersonen na het experiment sterker meeleefden met vreemden, komt door wat de onderzoekers een ‘neuronaal leersignaal’ noemen. Dat leersignaal ontstaat door verrassend positieve ervaringen met vreemden. In andere woorden: je kunt dus leren om je in vreemden te verplaatsen en met ze mee te leven. Dat leerproces heeft vervolgens niet alleen effect op je kijk op die ene vreemde waar je een positieve ervaring mee hebt gehad, maar op de gehele groep waartoe die vreemde behoort. Dat schrijven de onderzoekers in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Bronmateriaal

"Empathy with strangers can be learned" - Universiteit van Zürich

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd