Meditatie werkt beter dan sommige pijnstillers

Onderzoek toont aan dat een uurtje meditatietraining genoeg is om de intensiteit van pijn te halveren. Daarmee is meditatie effectiever dan sommige pijnstillers.

De onderzoekers verzamelden vijftien proefpersonen. Deze konden niet mediteren en kregen een spoedcursus in vier sessies van twintig minuten. Ze moesten zich concentreren op hun ademhaling in plaats van gedachten of fysieke prikkels.

Experiment
Na de spoedcursus werden de proefpersonen blootgesteld aan pijnlijke prikkels: er werd een warm voorwerp op hun lichaam gedrukt. De proefpersonen ondergingen de pijniging al mediterend of rustend. Wanneer ze mediteerden, ervoeren ze de pijnprikkels als veel minder heftig: ze vonden de pijn 57 procent minder onplezierig en 40 procent minder intens dan wanneer ze rustten.

WIST U DAT…

…meditatie het brein binnen acht weken kan veranderen?

Hersenscan
En dat is ook in het brein te zien. De wetenschappers maakten tijdens het onderzoek scans van de hersenen en er zijn grote verschillen tussen het brein van iemand die rust en iemand die mediteert (zie ook hieronder). Proefpersonen die rustten en pijn ervoeren, hadden veel activiteit in het deel van de hersenen dat pijn signaleert. De mensen die mediteerden en gepijnigd werden, hadden veel minder activiteit in dit deel van de hersenen. Bij hen was de insula weer actiever. Dit deel van de hersenen voelt hitte, kou en pijn, maar verschaft ook een stukje bewustwording en onderdrukt bepaalde impulsen.

Afbeelding: Robert Coghill

Thalamus
De mediterenden hadden ook minder activiteit in delen van de thalamus. Dit deel van de hersenen geeft signalen van het lichaam door aan het brein. De mensen die mediteerden, zorgden ervoor dat minder signalen het bewuste deel van het brein bereikten.

Het onderzoek laat zien dat meditatie krachtig is en soms zelfs beter werkt dan pijnstillers. Tegelijkertijd lijkt van toepassing van deze kennis nog geen sprake: verzorgenden hebben vaak geen tijd om met patiënten te mediteren. Natuurlijk kunnen mensen wel zelf aan de slag gaan.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd