Meditatie verandert het brein binnen acht weken

Steeds meer studies tonen aan dat meditatie meer is dan een rustgevende vrijetijdsbesteding. Uit een recente studie blijkt dat meditatie ervoor zorgt dat mensen minder angst en stress ervaren, beter kunnen leren en een beter geheugen krijgen. Opvallend genoeg is 30 minuten meditatie per dag en dat acht weken lang al genoeg om zulke veranderingen in het brein te bewerkstelligen.

De onderzoekers verzamelden zestien proefpersonen en lieten ze acht weken lang deelnemen aan een meditatieprogramma. Deze vorm van meditatie was erop gericht om mensen meer bewust te maken van hun gevoelens. De proefpersonen mediteerden elke dag een half uurtje.

Hersenscan
Om te achterhalen wat de meditatie met de hersenen van de proefpersonen deed, maakten de wetenschappers voor en na het experiment een hersenscan. De verschillen zijn groot.

WIST U DAT…

…uit een eerdere studie al bleek dat vier dagen meditatietraining genoeg is om cruciale cognitieve functies te verbeteren?

Grijze stof
Na het meditatieprogramma hadden de proefpersonen een veel grotere dichtheid grijze stof in de hippocampus. Dit deel van de hersenen is verantwoordelijk voor het leren en onthouden van zaken. Grijze stof verwerkt informatie. De dichtheid in de amygdala – een deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor angst en stress – nam juist af.

Opvallend genoeg veranderden acht weken vol meditatie niets aan de insula. Dit deel van ons brein wordt geassocieerd met ons zelfbewustzijn. De onderzoekers vermoeden dat meditatie dit hersendeel wel degelijk een boost kan geven, maar dat daarvoor meer oefening nodig is.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd