Meditatie maakt ons creatief

Mediteren is niet alleen ontspannend, maar kan ons ook nog eens creatiever maken. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit Leiden.

De wetenschappers beschrijven hun onderzoeksresultaten in het blad ‘Frontiers in Cognition‘. De conclusies zijn gebaseerd op experimenten.

Twee varianten
De onderzoekers bestudeerden twee vormen van meditatie: Focuses-Attention-meditatie en Open-Monitoring-meditatie. Tijdens laatstgenoemde meditatie richt de persoon zich niet op één object of één begrip, maar stelt hij zich gewoon voor alles open. Tijdens de eerstgenoemde vorm van meditatie richt men zich wel op een bepaalde gedachte of voorwerp.

WIST U DAT…

…meditatie ons brein binnen acht weken kan veranderen?

Convergent denken
De wetenschappers keken vervolgens welk effect deze twee vormen van meditatie op de creativiteit hadden. Om dat te achterhalen, richtten ze zich op wat zij ‘twee ingrediënten van creativiteit’ noemen: divergent en convergent denken. Divergent denken, moet leiden tot nieuwe ideeën. Een taak waarbij divergent denken gestimuleerd wordt, is bijvoorbeeld het bedenken van zoveel mogelijk toepassingen van een voorwerp (bijvoorbeeld: een steen). Bij convergent denken, is het juist de bedoeling dat één specifieke oplossing voor een probleem te vinden. Van convergent denken is bijvoorbeeld sprake wanneer mensen één woord moeten bedenken dat voor drie gegeven woorden kan worden geplaatst. Bijvoorbeeld: vis, mijn en geel. De oplossing is dan ‘goud’.

Resultaten
Proefpersonen gingen mediteren (Focused-Attention of Open Monitoring) en kregen daarna opdrachten waarbij ze divergent en convergent moesten denken. De mensen die een Open-Monitoring-meditatie achter de rug hadden, bleken beter in divergent denken. Het tegenovergestelde gold voor mensen die een Focused-Attention-meditatie achter de rug hadden. Opvallend genoeg bleek een Focused-Attention-meditatie er niet voor te zorgen dat mensen beter convergent dachten.

Volgens de onderzoekers laat hun studie zien dat sommige vormen van meditatie niet alleen ontspannend werken, maar er ook voor zorgen dat mensen creatiever gaan denken.

Bronmateriaal

"Creatiever door meditatie" - Leidenuniv.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Igor Srdanovic (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd