Medicijn tegen kanker pakt Alzheimer aan

Wetenschappers hebben ontdekt dat een medicijn dat nu reeds wordt ingezet tegen kanker ook Alzheimer tegengaat.

Dat schrijven de onderzoekers in het blad Science. Het gaat om het medicijn bexarotene.

Alzheimer ontstaat onder meer doordat het lichaam niet in staat is om afbraakproducten die van nature in ons lichaam voorkomen af te voeren. Het gaat dan om beta-amyloïde. Enige tijd geleden ontdekten wetenschappers dat het opruimen van deze afbraakproducten mede mogelijk gemaakt wordt door het stofje ApoE. Blijkbaar hebben Alzheimerpatiënten daar dus te weinig van.

Bexarotene
Nu hebben de onderzoekers ontdekt hoe ze de effectiviteit van ApoE kunnen laten toenemen en afbraakproducten dus sneller op kunnen ruimen. Ze bedachten dat ze receptoren die bepalen hoeveel ApoE wordt geproduceerd, moesten stimuleren. En daarvoor konden ze dan in theorie weer het kankermedicijn bexarotene gebruiken.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs een medicijn hebben ontwikkeld dat Alzheimer een halt toe kan roepen?

Experiment
De onderzoekers namen ook de proef op de som. Ze verzamelden een groep muizen met Alzheimer. De muizen werden geconfronteerd met producten die heel geschikt waren voor het bouwen van een nest. De muizen deden daar echter niets mee: blijkbaar konden ze het verband tussen de objecten en een te bouwen nest niet leggen. Vervolgens kregen deze muizen bexarotene toegediend. 72 uur nadat ze het medicijn ontvangen hadden, vertoonden ze al verbeteringen. Zo konden ze de objecten opeens wel met hun nest associëren en gebruikten ze ze ook voor de bouw ervan. Ook waren ze op dat moment beter in staat om geuren op te merken en erop te reageren.

Snel
Wat de onderzoekers het meest opviel, was de snelheid waarmee de muizen op het medicijn reageerden. Binnen 72 uur was de helft van de samengeklonterde afbraakproducten opgeruimd. En uiteindelijk bleek het medicijn in staat om maar liefst 75 procent van de afbraakproducten op te ruimen.

Daarmee blijkt deze studie een effectieve behandeling voor Alzheimer op te leveren. Maar de onderzoekers blijven voorzichtig: vooralsnog heeft het medicijn enkel in muizen gepresteerd. Nader onderzoek moet uitwijzen of het medicijn ook mensen verder kan helpen. Als mensen bij het medicijn gebaat zijn, is dat goed nieuws. Bexarotene is immers al goedgekeurd en zou dus vrij snel voor de behandeling van Alzheimer moeten kunnen worden ingezet.

Bronmateriaal

"Drug Quickly Reverses Alzheimer’s Symptoms in Mice" - Case.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door amrita b (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd