Maximale stijging van 1,5 graad is ook goed voor vissers

Vorig jaar op de klimaattop in Parijs spraken bijna 200 landen af om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de aarde meer dan 1,5 graden Celsius opwarmt (vergeleken met het pre-industriële tijdperk). Deze 1,5 graden-grens blijkt ook goed te zijn voor vissers.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wanneer de aarde een graad Celsius minder opwarmt, dat dit resulteert in een extra visvangst van meer dan drie miljoen ton per jaar.

“Veranderingen van de omstandigheden die de potentiële visvangst beïnvloeden – zoals temperatuur en zuurstofgehalte – hebben een verband met de opwarming van de atmosfeer en dus met verhoogde uitstoot van CO2”, vertelt wetenschapper Thomas Frölicher van ETH Zürich. “Iedere metrische ton CO2 extra in de atmosfeer betekent een flinke afname van de potentiële visvangst.”

Terwijl de aarde opwarmt, verandert de samenstelling van vispopulaties.

Meer vis in het noorden, maar ook meer vissers
Dit heeft ermee te maken dat door klimaatverandering meer vissen naar het noorden migreren. Dit heeft een invloed op de samenstelling van soorten en dus ook op de visvangst. Alleen nabij de polen zal de hoeveelheid vis toenemen, maar daar staat tegenover dat meer vissers naar het verre noorden of zuiden varen.

Iedereen heeft er baat bij
Het is zorgelijk dat de visvangst rond de evenaar in de toekomst flink zal afnemen wanneer de temperatuur stijgt. “Landen rondom de evenaar zijn sterk afhankelijk van vis”, vertelt hoofdauteur William Cheung van de universiteit van British Columbia in Canada. “Maar toch zien we dat alle landen geraakt worden door veranderingen in de samenstelling van populaties. Iedereen heeft dus baat bij het halen van de doelstelling van het klimaatverdrag.”

Trein dendert voort, maar is deze nog af te remmen?
Het grootste probleem is dat de wereldwijde temperatuur al decennia stijgt. “Het is alsof de trein het station heeft verlaten en steeds harder rijdt”, zegt auteur Gabriel Reygondeau van het universiteit van British Columbia. “Als een van de grootste landen zich niet houdt aan de belofte om de uitstoot van CO2 te verlagen, dan worden de inspanningen van de andere landen tenietgedaan.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd