Matig tevreden met je huwelijk? Wellicht kunnen foto’s van puppy’s helpen!

Onderzoek wijst uit dat foto’s van puppy’s en andere té schattige organismen ingezet kunnen worden om huwelijke van de ondergang te redden.

Door de jaren heen kun je wat minder tevreden worden over je huwelijk. Dat kan komen doordat alledaagse gewoonten – een kus op de wang als je partner thuiskomt of in elkaar verstrengeld op de bank tv kijken – veranderen. Maar eerder onderzoek heeft aangetoond dat de tevredenheid met het huwelijk zelfs afneemt als die alledaagse gedragingen hetzelfde blijven. Het suggereert dat niet het veranderen van het gedrag van de echtelieden, maar het veranderen van hun kijk op hun echtgen(o)ot(e) aan de afnemende tevredenheid ten grondslag kan liggen. Voortbordurend op die gedachte kun je concluderen dat een matig huwelijk in veel gevallen naar een hoger plan kan worden getild door ervoor te zorgen dat de echtelieden weer wat positiever over elkaar gaan denken.

Baby-konijn
Onderzoekers hebben dat idee nu verder verkend. Ze gingen na of ze ervoor konden zorgen dat mensen tevredener waren met hun huwelijk door de onmiddellijke, automatische associaties die bij hen opkwamen wanneer ze aan hun partner dachten heel subtiel te veranderen. Hoe dan? Met behulp van foto’s van puppy’s en baby-konijntjes.

WIST JE DAT…

Associatie
Het klinkt je misschien wat vreemd in de oren. Maar het is in theorie heel logisch. Talloze onderzoeken hebben al aangetoond dat het mogelijk is om mensen positiever over een voorwerp of persoon te laten denken door dat voorwerp of die persoon herhaaldelijk in verband te brengen met een in feite ongerelateerde, maar positieve stimulus. Een bekend voorbeeld hiervan is het experiment van Ivan Pavlov. Hij liet honden herhaaldelijk het geluid van een bel horen en gaf ze daarna eten. Na verloop van tijd gingen de honden bij het horen van de bel al kwijlen, ongeacht of ze daarna nu voedsel kregen of niet. De honden waren het geluid van de bel gaan associëren met iets positiefs.

Foto’s
De onderzoekers deden iets soortgelijks tijdens een experiment met 144 getrouwde stellen (allen jonger dan 40 en minder dan vijf jaar getrouwd). Ze lieten de proefpersonen over een periode van zes weken herhaaldelijk naar een serie foto’s kijken. In het geval van sommige proefpersonen bestond die serie foto’s uit foto’s van hun partner en positieve stimuli: foto’s van schattige puppy’s, konijntjes of positieve woorden zoals ‘geweldig’. Bij de andere proefpersonen bevatte de verzameling foto’s naast foto’s van hun partner ook neutrale stimuli: bijvoorbeeld foto’s van een knoop.

Het werkt!
In theorie zou je verwachten dat de foto’s van puppy’s positieve gevoelens oproepen die de proefpersonen vervolgens onbewust gaan associëren met hun partner. En dat is exact wat er gebeurde, zo stellen de onderzoekers. De proefpersonen die herhaaldelijk foto’s van hun partner en puppy’s hadden bekeken, vertoonden positievere automatische reacties op hun partner en bleken bovendien naarmate de studie vorderde tevredener te worden over hun huwelijk. “Ik was eigenlijk een beetje verrast dat het werkte,” erkent onderzoeker James McNulty.

De onderzoekers willen echter wel een belangrijke voetnoot bij hun studie plaatsen. Zo benadrukken ze dat ze met hun studie zeker niet willen bepleiten dat het gedrag dat mensen binnen een relatie vertonen irrelevant is voor de mate waarin mensen tevreden zijn met die relatie. Ze wijzen erop dat de interacties tussen echtelieden de grootste invloed hebben op de automatische associaties die je bij je partner hebt. Maar, dat gezegd hebbende, toont het onderzoek wel aan dat die automatische associaties beïnvloedbaar zijn. En relatietherapeuten kunnen de door McNulty ontwikkelde interventie wellicht onderdeel maken van hun sessies. Met name mensen die worstelen met een langeafstandsrelatie – en dus veel van de interacties die de automatische associatie met een partner vormen, missen – kunnen daar bij gebaat zijn.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd