“Marsbodem bevat wel degelijk organische stoffen”

Dertig jaar geleden waren wetenschappers ervan overtuigd dat onze naaste buur Mars geen duidelijk bewijs kon leveren voor de aanwezigheid van organische verbindingen. Ze kwamen tot die conclusie nadat beide Vikinglanders de bodem van Mars bestudeerden en zonder eenduidig bewijs terugkwamen. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat Mars de organische materie wél bezit.

Het nieuwe onderzoek werd opgezet nadat de Marslander Phoenix in 2008 zogeheten perchloraten ontdekte. Perchloraten zijn zouten met een sterk oxiderende werking. De zouten kunnen de aanwezigheid van organische stoffen verbergen.

Volgens de onderzoekers werden er destijds wel degelijk organische stoffen op Mars ontdekt, zij het in geoxideerde vorm. De onderzoekers komen tot die conclusie nadat ze bodemmonsters uit de Atacamawoestijn in Chili analyseerden. Aan deze monsters waren perchloraten toegevoegd om te kijken welke invloed die hadden. De resultaten wijzen erop dat de Viking-landers toch organische stoffen in handen hebben gehad. “We willen wel benadrukken dat dit niet betekent dat er ooit leven is geweest op onze buurtplaneet,” merken de wetenschappers nog op.

Eind dit jaar wordt het Mars Science Lab gelanceerd, waarmee de wetenschappers hopen meer duidelijkheid te kunnen geven over de samenstelling van de Martiaanse bodem.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd