‘Mars was vroeger een halfwoestijn’

Nieuwe studie lijkt twee theorieën over het vroegere klimaat van Mars te verenigen.

Dat het klimaat op Mars in het verleden heel anders was: daar is weinig discussie over onder wetenschappers. Maar hoe dat klimaat er vroeger uitzag: daar kan dan weer wel over gedebatteerd worden. Sommige onderzoeker stellen namelijk dat Mars vroeger zeer warm en vochtig was, terwijl anderen weer beweren dat het Marsoppervlak in het verleden gedomineerd werd door ijs.

Nieuwe theorie
In een nieuw paper komen onderzoekers nu met een nieuwe theorie op de proppen. Mars was 4 miljard jaar geleden matig warm, het regende er zo af en toe én er waren kleine ijskappen te vinden.

Landschap
Wanneer onderzoekers willen speculeren over het vroegere klimaat van Mars kijken ze vaak naar het huidige Martiaanse landschap. Het landschap op de planeet – die vandaag de dag koud en droog is – is namelijk divers. Er zijn valleien en bekkens te vinden en zelfs landschappen die doen denken aan de kustgebieden die we langs de aardse oceanen vinden. Het landschap lijkt ons dan ook te vertellen dat er ooit water stroomde op Mars. Maar dat idee stuit op twee problemen. Ten eerste was er 4 miljard jaar geleden te weinig zonne-energie voorhanden om Mars aan een warm en vochtig klimaat te helpen. Daarnaast wijzen recente studies uit dat een ijzig klimaat op basis van die bekkens en valleien niet uit te sluiten valt. De valleien en meren kunnen immers ook gevormd zijn doordat gletsjers en ijskappen in periode van opwarming tijdelijk (deels) smolten.

Weinig regen
In het blad Nature Geoscience suggereren onderzoekers nu dat vulkanische activiteit een grote rol speelde in het vroegere klimaat van Mars. Vulkanen zouden een broeikaseffect hebben veroorzaakt, waardoor de planeet opwarmde en de hoeveelheid neerslag (waaronder regen) toenam. De theorie van de onderzoekers resulteert weliswaar in een warm Mars, maar de rode planeet was in dit scenario lang niet zo warm en vochtig als de aarde nu is. Sterker nog: er zou op jaarbasis slechts zo’n 10 centimeter neerslag zijn gevallen, dat is grofweg vergelijkbaar met de hoeveelheid neerslag die in een aards steppeklimaat of halfwoestijn (zoals de Sahel) valt. Dit drogere klimaat zou ook ruimte geboden hebben voor kleine ijskappen, maar die zouden dan wel dun en smeltgevoelig zijn geweest en met hun smeltwater een bijdrage kunnen hebben geleverd aan het ontstaan van de valleien en meren op Mars.

Volgens de onderzoekers past de nieuwe theorie van een warm en semi-vochtig klimaat het beste bij onder meer het geologische bewijs dat nu omtrent het Martiaanse klimaat voorhanden is. In de toekomst hopen ze hun hypothese met behulp van complexere klimaatmodellen verder te onderzoeken. En uiteindelijk hopen ze zelfs meer te kunnen zeggen over hoe het klimaat eruitzag vóór de valleien, bekkens en kustgebieden op Mars ontstonden.

Bronmateriaal

"Recent work challenges view of early Mars, picturing a warm desert with occasional rain" - Tokyo Institute of Technology (via Eurekalert)

Afbeelding bovenaan dit artikel:

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd