Mars Express kiekt onheilspellend duin in Marskrater

marskrater

Mars Express heeft prachtige foto’s gemaakt van onheilspellend duistere duinen in een inslagkrater op Mars. De foto’s vormen samen een fraai mozaiek waarin twee veelvoorkomende Mars-verschijnselen – kraters en duinen – samenkomen.

We zien hier de Rabe-krater. In de krater huizen een aantal kleinere inslagkraters en diepe putten. De donkere duinen rusten grotendeels op de bodem van de krater, maar een deel van het duin glijdt in de putten aan de voet van het duin.

Wind
De duinen – die uit basaltisch materiaal bestaan – zijn ongeveer 150 tot 200 meter hoog. De patronen die u in het duin ziet, vertellen iets over de wind die het duin vormgeeft.

Verschillende lagen
Wie goed kijkt naar de krater ziet dat de wanden uit verschillende lagen donker materiaal bestaan. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het object dat op Mars insloeg zich door het oppervlak heenboorde en zo deze lagen blootlegde. Naar verloop van tijd is het materiaal geërodeerd en door de wind op een hoop geblazen zodat de duinen ontstonden. En mogelijk bracht de wind het donkere materiaal zelfs nog verder weg: kraters in de buurt (zie afbeelding hieronder) bevatten ook donker materiaal. Mogelijk is het door de wind uit de Rabe-krater geblazen en in de nabijgelegen kraters beland.

Kraters zijn interessant, omdat inslagen er doorgaans voor zorgen dat oudere gesteenten die eerder onzichtbaar waren, bloot komen te liggen. Duinen zijn interessant, omdat ze ons meer vertellen over hoe de wind het Martiaanse landschap nog altijd vormgeeft.

Bronmateriaal

"Cascading dunes in a Martian crater" - ESA.int
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door ESA / DLR / FU Berlin.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd