Mannenbrein heeft heel andere bedrading dan het vrouwenbrein

bedrading

Wetenschappers hebben ontdekt dat de verbindingen in het brein van een vrouw heel anders zijn dan die in het brein van een man. En die verschillen verklaren een hoop als het gaat om ‘typisch’ mannelijk of vrouwelijk gedrag.

Onderzoekers van de universiteit van Pennsylvania bestudeerden de hersenen van 949 proefpersonen (vanaf acht jaar oud) en keken hoe deze hersenen zich door de jaren heen ontwikkelden. Ze richtten zich daarbij met name op de verbindingen in het brein.

Verschillen

De verbindingen in een vrouwenbrein zijn dus heel anders dan de verbindingen in een mannenbrein. Maar die verschillen zijn niet het hele leven door even groot. Wanneer mensen tussen de twaalf en veertien jaar oud zijn, zijn de verschillen het grootst.

Zo ontdekten ze dat de voor- en achterzijde van het brein van de man uitzonderlijk goed met elkaar verbonden zijn. Ook hebben mannen hele goede verbindingen binnen een hersenhelft. Bij vrouwen zijn de verbindingen tussen de twee hersenhelften juist weer heel goed. In de kleine hersenen was het juist omgekeerd: mannen hadden betere verbindingen tussen de twee helften van de kleine hersenen, terwijl de vrouwen juist betere verbindingen binnen die helften hadden.

De verschillen tussen mannen en vrouwen verklaren waarom mannen en vrouwen doorgaans elk hun talenten hebben. Zo stellen de verbindingen in het vrouwenbrein de vrouw in staat om te multitasken en oplossingen te bedenken die een groep ten goede komen. Ook heeft de vrouw dankzij die verbindingen doorgaans een uitstekend geheugen en is ze een intuïtieve denker. De verbindingen in het mannenbrein geven de mannen een voorsprong als het gaat om motorisch leren (bijvoorbeeld leren fietsen). Ook kunnen mannen sneller actie ondernemen als er iets gebeuren moet, aangezien de verbindingen tussen het achterste deel van het brein (perceptie) en het voorste deel van het brein (actie) sterker zijn. Ook is hun ruimtelijk inzicht beter.

Bronmateriaal

"Brain Connectivity Study Reveals Striking Differences Between Men and Women" - Upenn.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door J. Brew (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd