Mannen kunnen emotie in ogen van de vrouw moeilijk aflezen

emoties

Mannen hebben meer moeite om vrouwen te begrijpen dan mannen. En wetenschappers denken nu te weten hoe dat komt: mannen hebben twee keer zoveel moeite om emoties uit vrouwenogen af te lezen dan uit mannenogen.

Dat schrijven wetenschappers in het blad PLoS ONE. Ze baseren hun conclusie op experimenten.

Experiment
De onderzoekers verzamelden 22 single mannen en lieten ze plaatsnemen in een MRI-scan. Terwijl de mannen in de scanner lagen, kregen ze foto’s van 36 paar ogen te zien. Op de foto’s stonden mannen- en vrouwenogen met een negatieve of positieve emotie of zonder enige emotie. De onderzoekers lieten de proefpersonen een foto zien en twee woorden horen (bijvoorbeeld: onbetrouwbaar en angstig) en de proefpersonen moesten bepalen welk woord het beste bij de foto paste. Ook kregen de proefpersonen de vraag of ze naar een foto van de ogen van mannen of de ogen van vrouwen keken.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de mannen het lastig vonden om vast te stellen welke emotie er in de ogen lag. Een stuk gemakkelijker vonden ze het om te bepalen of de ogen die ze zagen aan een man of vrouw toebehoorden. Ook bleken ze meer moeite te hebben om de emoties van een vrouw af te lezen dan de emoties van een man.

In het brein
De MRI-scan verraadde ook wat zich tijdens het experiment in het brein van de mannen afspeelde. Zo bleek de amygdala – een deel van het brein dat emoties koppelt aan informatie en ook gevoelens van angst reguleert – actiever te worden wanneer de mannelijke proefpersonen mannenogen zagen. Delen van het brein betrokken bij emoties en het vermogen om zich in de ander in te leven, werden aanzienlijk minder actief wanneer de mannen vrouwenogen zagen.

“Wij hebben ontdekt dat mannen twee keer zoveel problemen hadden met het herkennen van emoties in vrouwenogen,” zo schrijven de onderzoekers. “En deze problemen zijn vooral het resultaat van een gebrek aan activiteit in het limbisch systeem (waar ook de amygdala deel van uitmaakt, red.).” Maar waarom zijn mannen er zo slecht in? “De ontdekking dat mannen beter in staat zijn om de gedachten en intenties van een man te interpreteren kan verrassend zijn. Maar vanuit een evolutionair oogpunt is het herkennen van bedreigingen (daar hangt de activiteit van de amygdala mee samen) in het verre verleden heel belangrijk geweest om te kunnen overleven.” Ze wijzen erop dat mannen moesten jagen om aan eten te komen en ook vochten om hun leefgebied te beschermen. “Het zou voor hen heel belangrijk zijn geweest om de intenties van hun mannelijke rivalen te kunnen voorspellen en voorzien.”

Bronmateriaal

" Why Don't Men Understand Women? Altered Neural Networks for Reading the Language of Male and Female Eyes" - Plosone.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Patrick Gensel (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd