Mannen herkennen auto’s het best, vrouwen herkennen vogels het best

Dat is de opmerkelijke conclusie van een nieuw psychologisch onderzoek. Mannen kunnen veel beter dan vrouwen rijdende voertuigen herkennen, terwijl vrouwen weer veel beter dan mannen in staat zijn om organismen, zoals vogels, te herkennen.

De onderzoekers verzamelden 227 proefpersonen en lieten ze een test uitvoeren. Tijdens deze test kregen ze afbeeldingen te zien die ze goed in zich moesten opnemen. Op die afbeeldingen stonden bladeren, uilen, vlinders, vogels, paddenstoelen, auto’s, vliegtuigen en motors. Daarna kregen de proefpersonen de foto’s opnieuw te zien, alleen nu in combinatie met twee andere foto’s in dezelfde categorie. Dus mensen die eerder een vogel hadden gezien, kregen nu dezelfde foto en twee foto’s met daarop twee andere vogels te zien. Ze moesten vervolgens aangeven welke foto ze al een keer gezien hadden.

Organismen
De vrouwen bleken veel beter in staat te zijn om organismen te herkennen, terwijl mannen weer veel beter in staat waren om voertuigen te herkennen, zo meldt het blad Vision Research. Onderzoeker Isabel Gauthier benadrukt dat het niet voor het eerst is dat er verschillen worden aangetroffen tussen wat mannen en vrouwen goed kunnen herkennen. Uit eerder onderzoek bleek bijvoorbeeld al dat mannen beter in staat zijn om auto’s te herkennen. Dat werd echter toegeschreven aan het feit dat mannen beter zijn in taken waarbij ze figuren mentaal moeten roteren. “Onze ontdekking dat vrouwen in andere categorieën juist weer beter zijn in het herkennen van objecten, suggereert dat deze verklaring niet klopt.”

WIST U DAT…

Verklaring
Maar hoe is het dan wel te verklaren? “Iedereen wordt geboren met de algemene vaardigheid om objecten te herkennen en iedereen kan daar heel goed in worden. Bijna iedereen wordt een expert in het herkennen van gezichten, omdat dat belangrijk is voor sociale interacties. De meeste mensen ontwikkelen ook een expertise als het gaat om het herkennen van andere objecten.” Welke objecten dat zijn, hangt af van onze interesses, ons vakgebied. “Onze cultuur beïnvloedt in welke categorieën we geïnteresseerd raken en dat verklaart de verschillen tussen mannen en vrouwen.”

De onderzoekers bestudeerden ook hoe goed de proefpersonen in staat waren om gezichten te herkennen. “De vaardigheden om gezichten te herkennen, zijn heel leuk om te bestuderen, omdat gebleken is dat deze een duidelijke genetische basis hebben.” En veel studies concluderen dat de vaardigheid om gezichten te herkennen niet voorspeld kan worden door te kijken naar hoe goed iemand objecten kan herkennen. Maar die conclusie is vaak gebaseerd op een vergelijking tussen hoe goed mensen gezichten kunnen herkennen en hoe goed ze objecten uit één categorie (bijvoorbeeld auto’s) kunnen herkennen. De onderzoekers vergeleken hoe goed mensen gezichten kunnen herkennen met hoe goed ze objecten uit verschillende categorieën konden herkennen. En dat levert tegengestelde resultaten op. Er bleek wel degelijk een verband te zijn tussen hoe goed mensen objecten konden herkennen en hoe goed ze gezichten konden herkennen. Mannen die bijvoorbeeld beter waren in het herkennen van auto’s, waren ook beter in het herkennen van gezichten. En vrouwen die beter in staat waren om organismen te herkennen, waren ook beter in staat om gezichten te herkennen.

Bronmateriaal

"Sex matters: Guys recognize cars and women recognize birds best" - Vanderbilt.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Denis-Carl Robidoux (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd