Mannen en vrouwen zien hetzelfde, maar bekijken het anders

Nieuw bewijs dat mannen en vrouwen weliswaar dezelfde wereld zien, maar er wel een heel andere kijk op hebben. Onderzoekers hebben ontdekt dat vrouwen heel anders naar dingen en andere mensen kijken dan mannen dat doen.

Dat mannen en vrouwen soms een andere kijk op zaken hebben, weten we al een tijdje. Dat we dat ook heel letterlijk mogen nemen, bleek in september wel. Toen publiceerden wetenschappers een studie waaruit bleek dat mannen en vrouwen dingen echt heel anders zien. Mannen bleken meer oog te hebben voor detail en snel bewegende prikkels, terwijl vrouwen weer heel goed waren in het onderscheiden van kleuren.

Foto’s
Wetenschappers van de universiteit van Bristol doen er met een nieuw onderzoek nog een schepje bovenop. Ze lieten mannen en vrouwen foto’s van kunstwerken of stills uit films zien. Vervolgens keken ze naar de oogbewegingen: waar keken de mannen en vrouwen naar? En voor hoelang?

Oogbeweging
Uit het onderzoek blijkt dat de ogen van vrouwen veel minder bewogen dan die van mannen. En wanneer vrouwen hun ogen bewogen, dan bewogen ze deze naar gevarieerdere locaties op de foto.

WIST U DAT…

…mannen en vrouwen ook heel anders spreken?

Mannen en vrouwen
De verschillen bleken het grootst wanneer de mannen en vrouwen naar beelden van mensen keken. Wanneer ze foto’s van heteroseksuele koppels zagen, keken zowel mannen als vrouwen liever naar de vrouw dan naar de man. Die voorkeur voor kijken naar de vrouw bleek het sterkst voor vrouwen. Mannen bleken bovendien vooral geïnteresseerd te zijn in de gezichten van de twee mensen, terwijl de vrouwen ook naar de rest van het lichaam keken en wederom vooral geïnteresseerd waren in het lichaam van de vrouw.

Gevaar
Een andere opvallende conclusie is dat mannen vaak direct oogcontact maakten met de afgebeelde mannen en vrouwen. Vrouwen richtten zich meer op de neus en de mond. Dat zou alles te maken hebben met het feit dat vrouwen gevoeliger zijn voor bedreigingen of gevaar. Wanneer mensen naar een foto kijken dan richten ze zich het liefst op dat deel van de foto dat de meeste informatie biedt, terwijl ze elementen die gevaarlijk kunnen zijn (bijvoorbeeld de zon) links laten liggen. Gezichten zijn zowel informatief als gevaarlijk, zo kan kijken naar gezichten gevaarlijk zijn als er direct oogcontact wordt gemaakt. Vrouwen zijn daar gevoeliger voor en zouden dat daarom vermijden.

“De studie voorziet ons van het meest overtuigende bewijs tot op heden dat de kijk van mannen en vrouwen – ondanks dat ze in dezelfde wereld leven – op sommige momenten heel anders kan zijn,” concludeert onderzoeker Felix Mercer Moss. De onderzoekers suggereren dat mannen en vrouwen anders naar dingen kijken, omdat ze de wereld anders interpreteren.

Bronmateriaal

"Men and women explore the visual world differently" - Bris.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Claus Rebler (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd