Mannelijke zeeslak babysit op nageslacht van zijn vrouw en haar minnaars

Bij de zeeslak S. macrospira sleept het mannetje de eitjes met zich mee en voedt de kinderen op. Opvallend genoeg is maar een fractie van de kinderen die hij babysit van hem: mama zeeslak paart namelijk met heel wat mannen. Het resultaat: soms voedt papa zeeslak de kinderen van wel 25 verschillende vaders op.

De zeeslak Solenosteira macrospira is heel bijzonder. Wanneer een mannetje en vrouwtje paren, lijmt het vrouwtje capsules met daarin honderden eitjes op de schelp van het mannetje. De vrouwtjes hebben daar goede redenen voor: hun leefgebied telt te weinig stenen om hun eitjes op achter te laten. Bovendien kunnen die stenen bij eb bloot komen te liggen en is de kans groot dat de eitjes nooit uitkomen. Op de rug van de vader zijn de eitjes veilig. Na een maandje komen de eitjes uit. Een aantal jongen eet alle andere jongen op en uiteindelijk blijft er een handvol jonkies over.

24 procent
Terwijl vader zich met de jongen bezighoudt, vermaakt ook moeder zich prima. Ze paart met heel veel mannetjes: soms wel tientallen. Wetenschappers vroegen zich dan ook af of de eitjes die mannetjes met zich meeslepen wel allemaal van hen zijn. Om dat te achterhalen, voerden ze DNA-tests uit. De tests leveren opvallende resultaten op. Gemiddeld is slechts 24 procent van de eitjes op de rug van papa ook echt van hem. En heel veel mannetjes dragen nog aanzienlijk minder eigen eitjes met zich mee. Sommige slakken bleken de eitjes van wel 25 verschillende mannetjes met zich mee te dragen, zo schrijven de onderzoekers in het blad Ecology Letters.

Op de foto

Op de foto hierboven ziet u een mannelijke zeeslak die helemaal met eitjes bedekt is. De slak is door de eitjes zelf bijna niet meer te zien. Mama zeeslak (rechts) lijkt het een stuk gemakkelijker te hebben.

Zinloos?
En dat is evolutionair gezien nogal wat. Aangezien slechts een fractie van de jongen uiteindelijk in leven blijft, is de kans aanzienlijk groot dat de jongen die overleven helemaal niet van papa zeeslak zijn. Dat zou betekenen dat hij al die energie en tijd gestopt heeft in andermans nageslacht en zelf met lege handen staat. Waarom doen de mannetjes het dan toch? De onderzoekers weten het niet goed. Er zijn in het dierenrijk wel meer soorten waarbij de mannetjes voor de kinderen zorgen. Zeepaardjes bijvoorbeeld. Maar de soorten die dat doen, weten zeker dat de jongen die ze opvoeden ook echt van hen zijn.

Een mogelijke verklaring voor het feit dat de mannelijke slakken zich over de eitjes van anderen bekommeren, is dat het ze toch niet veel moeite kost. De onderzoekers toetsten deze hypothese, maar kwamen bedrogen uit. Het kost de slakken weldegelijk moeite. De eitjes zijn zwaar en zorgen ervoor dat de slak afvalt. Maar hoe is de inspanning van de slakken dan te verklaren? Misschien is het gewoon de beste optie, zo suggereren de onderzoekers. De slakken paren en voeden de jongen op in de hoop zo zelf wat nageslacht op de wereld te zetten. Dat is nog altijd beter dan niet paren en zeker weten dat er geen nageslacht komt. Een andere mogelijkheid is dat de slak door met de eitjes te torsen laat zien dat hij een goede vader is. Het rondslepen met de eitjes is dan de prijs die hij voor het paren moet betalen.

Bronmateriaal

"Male snails babysit for other dads" - UCdavis.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Rick Grosberg (via Berkeley.edu).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd