Man ziet heil in langdurige relatie als vrouwen schaars zijn

Mannen willen met zoveel mogelijk vrouwen seks. Vrouwen willen een lange relatie met één en dezelfde. Toch? Nieuw onderzoek toont aan dat het niet zo simpel is. Als vrouwen schaars zijn, willen mannen heel wat anders…

Dat stellen Amerikaanse onderzoekers. Hun onderzoek staat haaks op wat veel mensen van mannen en vrouwen denken. Vaak wordt aangenomen dat mannen van de kortdurende relaties zijn, terwijl vrouwen liever een langdurige relatie aangaan. Die aanname is gebaseerd op het werk van Charles Darwin. Uit zijn onderzoek blijkt dat mannen baat hebben bij veel sekspartners, omdat ze zo het meeste nageslacht op de wereld kunnen zetten en hun genen kunnen verspreiden. Vrouwen moeten om hun genen te kunnen verspreiden juist investeren in de zorg voor kinderen en een toegewijde partner is dan van groot belang.

Makushi
Maar mannen en vrouwen willen lang niet in elke situatie wat veel mensen denken dat ze willen, zo blijkt uit een onderzoek onder de Makushi: een volk dat op de savanne van Guyana woont. De Makushi leven in dorpen die 160 tot 750 inwoners tellen. Seks voor het huwelijk is er heel normaal. Wanneer mannen trouwen, zijn ze meestal monogaam. De Makushi halen hun partners vaak uit het dorp waarin ze zelf ook wonen. Migratie heeft er echter voor gezorgd dat de verhouding tussen mannen en vrouwen in dorpen veranderd is. Vrouwen trekken naar de stad om daar werk te vinden, terwijl er voor mannen genoeg werk is op het platteland.

Makushi. Afbeelding: Ryan Schacht / University of Utah.
Makushi. Afbeelding: Ryan Schacht / University of Utah.

Het onderzoek
De onderzoekers ondervroegen 300 mannen en vrouwen die tussen de 18 en 45 jaar oud waren en tot de Makushi behoorden. De ondervraagden woonden op het platteland, in samenlevingen waarin gemiddeld voor elke 100 vrouwen 90 tot 140 mannen te vinden waren. De ondervraagden kregen onder meer een vragenlijst voorgelegd waaruit bleek hoe sterk ze geneigd waren om seks te hebben met mensen waar ze geen (langdurige) relatie mee hadden.

De voorkeuren
Uit het onderzoek blijkt dat Makushi-mannen sterker geneigd zijn tot ‘losse seks’ dan vrouwen. Dat is in lijn met wat je zou verwachten. Maar de onderzoekers ontdekten ook dat wanneer de vrouwen schaars zijn, mannen juist sterker geneigd waren om te verlangen naar een langdurige relatie. Het maakte daarbij niet uit hoe oud de mannen in kwestie waren. “Kortom: mannen lijken hun neiging tot losse seks aan te passen op het aantal vrouwen en minder sterk geneigd tot losse seks als er veel mannen zijn,” zo schrijven de onderzoekers. De voorkeur van vrouwen voor een langdurige relatie verandert niet naarmate er meer of minder mannen beschikbaar zijn. De onderzoekers denken dat wel te kunnen verklaren. “Kortdurende relaties komen vrouwen met kinderen duur te staan, omdat ze zonder toegewijde vaders geen partner hebben die voor de kinderen kunnen zorgen. Als je op partners jaagt, ben je niet thuis om voor de kinderen te zorgen.” Maar er zijn meer mogelijke redenen voor vrouwen om ongeacht het aantal beschikbare mannen te blijven verlangen naar één partner. Zo kan de loyaliteit van vrouwen mannen het vertrouwen geven dat haar kinderen ook zijn kinderen zijn, waardoor hij sterker geneigd is om voor die kinderen te zorgen.

“Wanneer vrouwen moeilijker te vinden zijn, zou een man moeten proberen om één partner aan te trekken en te houden en niet moeten gaan vechten met andere mannen: dat is niet wat vrouwen willen”

Stereotypering
Het onderzoek rekent af met een aantal stereotyperingen. Bijvoorbeeld met de aanname dat op plaatsen met veel mannen en weinig vrouwen meer geweld en seksueel overdraagbare ziektes voorkomen, omdat er meer sprake is van concurrentie en losse seks. “Wanneer vrouwen moeilijker te vinden zijn, zou een man moeten proberen om één partner aan te trekken en te houden en niet moeten gaan vechten met andere mannen: dat is niet wat vrouwen willen,” stellen de onderzoekers.

Grote vraag is natuurlijk: in hoeverre gaan de resultaten die de onderzoekers in Guyana observeerden op voor de westerse samenleving? De onderzoekers benadrukken dat de resultaten ongetwijfeld niet voor iedereen gelden, maar ze verwachten wel dat sommige van deze voorkeuren ook in de westerse wereld overeind blijven. De voornaamste les is dat we onze stereotyperingen omtrent wat mannen en vrouwen willen, los moeten laten. “Seks is slechts één van de vele dingen die ertoe doen. De beschikbaarheid van partners doet ertoe, de sociaal-economische status doet ertoe, de kwaliteit van de beschikbare partners doet ertoe.”

Bronmateriaal

"Men Want Commitment When Women are Scarce" - Utah.edu
De afbeelding bovenaan dit artikel is afkomstig van Pixabay.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd