Man moet meer moeite doen om aardig te zijn

Wie zijn van nature aardiger en hulpvaardiger: mannen of vrouwen? Die vraag houdt mensen al jaren bezig. Psycholoog Gary Lewis denkt nu het antwoord te weten. Aardig zijn, is een kwestie van genen én opvoeding. Maar – en nu komt het – de vriendelijkheid van de vrouw is voor een groter deel genetisch bepaald dan die van de man. Vrouwen zijn van nature dus iets vriendelijker.

De onderzoekers verzamelden 1000 tweelingen, zowel eeneiig als twee-eiig en onderzochten hoe geneigd zij waren om aardig te zijn en dingen voor anderen te doen. Ze ontdekten dat ongeveer de helft van de ‘vriendelijke trekjes’ van vrouwen voortkomt uit hun genen. Bij mannen was het aardige gedrag voor slechts twintig procent door genen te verklaren.

Erfelijk
De onderzoekers concluderen dat aardig en prosociaal gedrag eerder erfelijk dan aangeleerd is. Daarnaast blijkt dat vrouwen het gemakkelijker vinden om aardig te zijn dan mannen. Dat komt vooral omdat vriendelijkheid bij hen door de genen wordt ingegeven.

WIST U DAT…

…eerste impressies heel moeilijk te veranderen zijn? Lees hier waarom!

Gemakkelijk
“Er is op dit moment een groot debat gaande over de vraag of mensen altruïstisch zijn of niet,” vertelt onderzoeker Gary Lewis. “Er zijn mensen die stellen dat we geëvolueerd zijn tot altruïstische individuen en dat externe factoren geen rol spelen. Anderen menen dat de mens van nature egoïstisch is en een bemoedigend extern milieu nodig heeft om aardig voor anderen te zijn. Onze studie suggereert dat er verschillende types mensen zijn. Sommigen vinden het gemakkelijk om sociaal te zijn en anderen hebben wat hulp nodig.”

Tweelingen
De onderzoekers baseren hun conclusies op vraaggesprekken met de tweelingen. Ze konden in hun studie goed onderscheid maken tussen genetische factoren en omgevingsfactoren. Eeneiige tweelingen delen namelijk hun genen en opvoeding en twee-eiige tweelingen beschikken enkel over dezelfde opvoeding.

“Het lijkt erop dat er een prosociale persoonlijkheid is,” stelt Lewis. “Ik wil niet zover gaan door te zeggen dat dat vriendelijke mensen zijn, maar ze zijn zeker prosociaal.” Vrouwen met deze persoonlijkheid hebben die meestal vooral te danken aan hun genen. Bij mannen was de invloed van de genen iets minder. Beide groepen werden echter ook grotendeels beïnvloed door hun omgeving. “Wat we eigenlijk zeggen is dat acties die mensen aanmoedigen tot sociaal bewust gedrag nuttig zijn, maar dat sommige individuen van nature al meer socialer zijn dan anderen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd