Man en vrouw zoeken heel iets anders in perfecte partner

partner

De man wil een jonge en aantrekkelijke partner, de vrouw een oudere, ambitieuze en als het even kan rijke partner.

Onderzoekers trekken die conclusie nadat ze 4764 mannen en 5389 vrouwen uit 33 landen en 37 culturen vroegen naar de perfecte partner. Er bleken grote verschillen te zijn tussen hoe een man en een vrouw de perfecte partner zag. En die verschillen waren er in alle culturen. “Velen willen geloven dat de onderliggende psychologie van mannen en vrouwen identiek is, maar de geslachten verschillen sterk als het gaat om hun partnervoorkeuren,” stelt onderzoeker David Buss. “Dat zien we in culturen waarin mannen en vrouwen zeer gelijkwaardig zijn, zoals in Zweden en Noorwegen, maar ook in culturen waar man en vrouw minder gelijkwaardig zijn, zoals in Iran.”

Ambitie
De onderzoekers legden de ondervraagden negentien kenmerken van een partner voor en vroegen ze welke ze het belangrijkst vonden. De verschillen tussen de wensen van man en vrouw liepen met name sterk uiteen bij kenmerken als goed financieel vooruitzicht, fysieke aantrekkelijkheid, ambitie, leeftijd en kuisheid. Zo bleken mannen een voorkeur te hebben voor partners die jonger en fysiek aantrekkelijk zijn, terwijl vrouwen een voorkeur hebben voor partners met een goed financieel vooruitzicht, hogere status en ambitie.

WIST JE DAT…

…je slimmere en langere kinderen krijgt als je je partner van ver haalt?

Selectiedruk
De voorkeuren van man en vrouw waren zo uitgesproken verschillend dat de onderzoekers door alleen naar deze voorkeuren te kijken in 92,2 procent van de gevallen correct konden voorspellen of de voorkeuren bij een man of een vrouw hoorden. Dat mannen en vrouwen – ongeacht uit welke cultuur ze komen – zo verschillend denken over hoe hun perfecte partner eruitziet, zou volgens de onderzoekers het resultaat zijn van selectiedruk. Blijkbaar hebben de man en vrouw als het gaat om de keuze voor een partner door de evolutie heen met verschillende uitdagingen te maken gehad en is dit het antwoord op die uitdagingen.

Dat vrouwen bijvoorbeeld liever kiezen voor een partner die wat ouder is, zou de kansen dat zij hun genen kunnen doorgeven, vergroten, terwijl het voor mannen weer gunstiger was om voor een jonge partner te kiezen. “Omdat vrouwen belast zijn met de zwangerschap en borstvoeding, was het voor hen vaak lastig om aan middelen te komen die nodig zijn om nageslacht op de wereld te zetten en te onderhouden, terwijl het voor mannen een probleem was om vruchtbare partners te identificeren en zij moesten zoeken naar aanwijzingen die iets zeiden over de vruchtbaarheid en het toekomstige voortplantingssucces van een partner,” vertelt onderzoeker Daniel Conroy-Beam. Zo zouden mannen de voorkeur voor jonge en fysiek aantrekkelijke vrouwen ontwikkeld hebben, terwijl vrouwen een voorkeur kregen voor mannen die wat ouder waren en in staat waren een gezin te onderhouden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd