Man denkt aan seks, slapen en eten

Onderzoek toont aan dat mannen niet alleen geobsedeerd zijn door seks: ze besteden net zoveel tijd aan het denken aan eten en slapen.

Er wordt vaak beweerd dat mannen gemiddeld elke zeven seconden aan seks denken. Onzin, zo concluderen wetenschappers nu. Dat is een echte urban legend.

Gezondheid
De wetenschappers verzamelden 163 mannelijke en 120 vrouwelijke studenten. De proefpersonen kregen te horen dat het onderzoek ging over gedachten die met de gezondheid samenhingen. Alle proefpersonen kregen een handteller. Zestig procent van de studenten kreeg de opdracht om de handteller in te drukken als ze aan seks dachten. De anderen moesten datzelfde doen als ze aan voedsel of slapen dachten.

WIST U DAT…

Niets bijzonders
Gemiddeld dachten de mannen achttien keer per dag aan seks. Vrouwen dachten er tien keer per dag aan. De mannen dachten ook buitenproportioneel vaak aan voedsel en slapen. Sterker nog: mannen dachten niet vaker aan seks dan aan eten en hun bed. “In andere woorden: er is niets bijzonders aan seksuele gedachten,” concludeert onderzoeker Terri Fisher. “Mannen denken in vergelijking met vrouwen meer aan dingen die met gezondheid samenhangen en niet alleen meer aan seks.”

Elke 158 seconden
Overigens waren er grote verschillen tussen de mannen. Er waren mannen die maar één keer per dag aan seks dachten, maar er was ook één proefpersoon die er 388 keer per dag aan moest denken. En zelfs dat is nog te weinig om elke zeven seconden aan seks te denken, zo benadrukken de onderzoekers. Als alleen de uren die deze proefpersoon wakker is, meetellen, denkt hij nog ‘slechts’ één keer per 158 seconden aan seks.

Schaamte
Het is mogelijk dat vrouwen minder geneigd zijn om toe te geven dat ze aan seks denken. Ze zouden zich daarvoor schamen. Ook is onduidelijk of de mannen die aan seks dachten, slechts één seconde met seks bezig waren of langere tijd aan seks dachten.

Nader onderzoek (ook onder oudere proefpersonen) moet de wetenschappers helpen om een nog beter beeld van de gedachten van mannen en vrouwen te krijgen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd