Malaria: controleren of uitroeien?

De inspanningen om malaria uit te roeien, kunnen op korte termijn wel eens averechts werken. Dat concluderen wetenschappers in het blad The Lancet. Volgens de wetenschappers is het beter als overheden en andere betrokken partijen zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie zich richten op het controleren van de ziekte.

Het controleren van de ziekte zou veel meer levens redden dan de pogingen om malaria helemaal uit te roeien, zo concluderen ook de hoofd- en eindredacteur van The Lancet. “Als de controle op grotere schaal werd uitgevoerd zouden tegen 2015 alleen in de Sub-Sahara al 1,14 miljoen kinderlevens worden gered.”

Geld
Volgens de expert is het uitroeien van de ziekte pas mogelijk als een effectief vaccin is ontwikkeld. Tot die tijd blijft het dweilen met de kraan open en in die omstandigheden is het goed als overheden en de WHO zich op het controleren van de ziekte richten. Door malaria uit te roeien, lopen landen het risico dat de muggen resistent raken voor de medicijnen en zijn ze nog verder van huis. Bovendien kan het geld dat nu gebruikt wordt voor het uitroeien van de ziekte maar één keer worden uitgegeven en dus niet worden gebruikt om bestaande infecties te verminderen.

WHO
De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft inmiddels op het pleidooi van de wetenschappers gereageerd en laat weten dat het uitroeien van de ziekte ten allen tijde het ultieme doel blijft. “De WHO heeft de getroffen landen altijd gesteund – en zal hen ook altijd blijven steunen – in hun inspanningen om de ziekte te controleren en uit te roeien,” zo schrijft Robert Newman van het WHO. Hij concludeert dat het uitroeien van malaria haalbaar is, maar moet bekennen dat dat in sommige landen lastiger is dan in andere.

Malaria komt in totaal in 99 landen voor. Het grootste deel van de landen probeert de ziekte uit te roeien en de rest richt zich op het beperken van infecties.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd